Aktualności

2011-09-28 Eksperci Federacji - samoocena się opłaca

Samoocena jako narzędzie doskonalenia organizacji to temat przewodni pierwszego spotkania roboczego zespołu eksperckiego Federacji.

Zespół ekspercki (tzw. think-tank NGO) skupia przedstawicieli kilkunastu organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego (członków Federacji oraz podmiotów niezrzeszonych). Zespół wypracowuje pomysły, koncepcje oraz konkretne narzędzia wzmacniające Federację i sektor pozarządowy.

Pierwsze tego typu narzędzie zostało wypracowane przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym w efekcie trzydniowego szkolenia (21-23.09) i dotyczy samooceny organizacji. - Narzędzie służy ocenie sposobu funkcjonowania naszych podmiotów - stwierdza Janusz Wiśniewski, koordynator zespołu eksperckiego. - Ocena ta dotyczy m.in. roli lidera, świadomości misji naszego podmiotu, relacji z personelem i podmiotami zewnętrznymi. Zastosowanie tego typu samooceny daje unikalną wiedzę na temat kondycji podmiotu oraz skuteczności jego zarządzania, a dzięki temu pozwala na skuteczniejsze wspieranie podopiecznych oraz większą aktywizację członków i osób związanych. Co więcej, zastosowanie narzędzia angażuje i integruje zespół organizacji, bo zakładamy, że to nie liderzy, ale właśnie pracownicy i wolontariusze organizacji z niego korzystają – dodaje Janusz Wiśniewski.

Organizacje pozarządowe zainteresowane poznaniem narzędzia samooceny i wdrożeniem go we własnym podmiocie mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Federację w dniach 25 i 27 października br.

 

Proces samooceny realizowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).