Aktualności

2013-05-22 Dyskutujemy o problemach osób niepełnosprawnych w Chełmnie

Jak organizacje pozarządowe i administracja publiczna mogą współpracować na rzecz kompleksowego wspierania osób niepełnosprawnych? Jak pomagać osobom niepełnosprawnym na terenie powiatu chełmińskiego?   

Odpowiedzi na te pytania szukać będą uczestnicy seminarium organizowanego przez  Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych w Toruniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Seminarium rozpoczyna pracę i dyskusję nad założeniami Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 czyli inicjuje konsultacje społeczne dokumentu, którego zawartość w znacznym stopniu będzie wpływać na zakres  i możliwości codziennej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w kolejnych latach. Dlatego niezbędny jest udział w tej dyskusji przedstawicieli sektora pozarządowego i publicznego już na wczesnym etapie tej zespołowej pracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku w godz. 10.00-15.00 w Karczmie Chełmińskiej przy ul. 22 Stycznia 1b w Chełmnie.

Zainteresowane uczestnictwem w seminarium organizacje prosimy o kontakt z Biurem Federacji (tel. 56 652 23 56, 56 621 10 06).