Aktualności

2022-09-03 Dwie publikacje, znacznie więcej inspiracji

Podczas naszych czerwcowych spotkań poświęconych rzecznictwu interesów organizacji pozarządowych, które prowadzimy dla fundacji i stowarzyszeń z województwa kujawsko-pomorskiego, uczestnikom przekazywaliśmy nasze publikacje poświęcone dobrym praktykom rzecznictwa i aktywności rad działalności pożytku publicznego. Teraz udostępniamy je dla wszystkich zainteresowanych.

W czerwcu br. przeprowadziliśmy trzy szkolenia dla organizacji pozarządowych poświęcone zmienianiu otoczenia przez zaangażowanie w rzecznictwo interesów. Byliśmy w Brodnicy, Chełmnie i Włocławku. Jesienią planujemy kolejne spotkania w Bydgoszczy i w Toruniu. Podczas szkoleń przekazujemy uczestniczkom i uczestnikom dwie publikacje związane z tematyką zajęć – obie dotyczą dobrych praktyk w rzecznictwie interesów III sektora, przy czym jedna z nich odnosi się do działań rzeczniczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a druga do aktywności organizacji pozarządowych w radach działalności pożytku publicznego. Poniżej zamieszczamy obie publikacje w wersji elektronicznej.

  • publikacja „Dobre praktyki procesów rzeczniczych” opowiada o ośmiu przykładach działalności rzeczniczej Federacji i Forum Dobrego Prawa prowadzonego przez Federację. Dobrane zostały przykłady o różnym charakterze, a każdy z nich akcentuje inne elementy, ważne w rzecznictwie.
     
  • publikacja „Dobre praktyki aktywności rad działalność pożytku publicznego” dotyczy z kolei przykładów przedsięwzięć lub narzędzi działania w gremiach międzysektorowych, jakimi są rady działalności pożytku publicznego. Również w tej publikacji chodzi o dzielenie się doświadczeniami i o podpowiadanie rozwiązań.

Obie publikacje powstały dzięki wsparciu projektu „Wspólne sprawy, wspólne działania”, który realizuje Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.