Aktualności

2014-02-21 Dwadzieścia lat pomocy dzieciom

Dziś dwadzieścia lat działalności obchodzi Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, nasza organizacja członkowska. Główne uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu (TKOPD) jest stowarzyszeniem ze statusem organizacji pożytku publicznego. Koncentruje się na ochronie praw i interesów dziecka. W związku z tym od kilkunastu lat prowadzi schronisko dla matek i ich dzieci, świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz konkurs multimedialny o zasięgu wojewódzkim dla młodzieży gimnazjalnej o prawach dziecka.

Dodatkowo już kilka lat w ofercie organizacji są działania ośrodka mediacyjnego, grupy wsparcia dla kobiet w różnych sytuacjach kryzysowych, grupy terapeutyczne dla kobiet-ofiar przemocy w rodzinie, warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz spotkania rodzin z dziećmi w sytuacji okołorozwodowej. Od 2012 roku we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program przeznaczony dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach programu osobom pokrzywdzonym pomagają prawnicy, psychologowie i terapeuci.