Aktualności

2017-10-27 Dołącz do Kapituły Certyfikatu (zaproszenie)
Photo by barbara bar, freeimages.com

Znasz działalność organizacji pozarządowych i mieszkasz w województwie kujawsko-pomorskim? Jeśli tak, to może chcesz włączyć się w prace Kapituły certyfikatu „Organizacja sprawdzona”. Federacja prowadzi nabór do Kapituły.

O co chodzi? Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” to pomysł na wyróżnienie organizacji pozarządowych, tego co wartościowe i cenne w działalności społecznej, a także godne poparcia i naśladowania przez inne organizacje III sektora. Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego, sektora publicznego i biznesu, a także mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego. Laureaci certyfikacji otrzymują okolicznościową statuetkę i pamiątkowe wyróżnienie, jak i promowani są przez Federację jako organizacje godne zaufania i współpracy z partnerami sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Więcej na temat certyfikacji >>>

W składzie Kapituły uczestniczą także mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy są odbiorcami działań organizacji pozarządowych, znają te organizacje i na co dzień stykają się z ich działaniami. Dzisiaj ogłaszamy nabór chętnych do udziału w pracach Kapituły. Wybierzemy dwie osoby.

Czego oczekujemy od kandydatek i kandydatów?
* Podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania III sektora.
* Udziału w spotkaniu Kapituły w trakcie którego dokonamy wyboru organizacji, które otrzymają certyfikat „Organizacja sprawdzona” (posiedzenie Kapituły odbędzie się w połowie listopada 2017, w dniu roboczym, czas trwania spotkania to max. 5 godzin).

Co oferujemy?
* Możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawym, międzysektorowym zespole.
* Udział w wyjątkowych działaniach na rzecz organizacji pozarządowych w regionie.
* Symboliczne wynagrodzenie za udział w spotkaniu Kapituły.

Jak przyjmujemy zgłoszenia?
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do 06.11.2017 do godz. 14.00 na adres: federacja@federacja-ngo.pl
W zgłoszeniu powinny znaleźć się cztery punkty:
1. krótki opis doświadczeń w kontaktach z organizacjami pozarządowymi
2. odpowiedź na pytanie „Dlaczego chcę uczestniczyć w pracach Kapituły?”
3. oświadczenie w brzmieniu:
„Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji pozarządowej, jak też nie jestem związany z żadną organizacją pozarządową w ramach mojej aktywności społecznej i/lub zawodowej.”
4. imię i nazwisko zgłaszającego ze wskazaniem miejscowości, w której zamieszkuje.

Informacji o wyniku rekrutacji udzielać będziemy wyłącznie mailem na adresy, z których otrzymamy zgłoszenia. Informacje przekazane nam w  trakcie rekrutacji, zostaną po zakończeniu naboru zniszczone (trwale usunięte).


Tegoroczna edycja certyfikacji została dofinansowana ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.