Aktualności

2015-08-27 Dokończmy ten projekt! List otwarty do posłów

Projekt ustawy Prawo o  stowarzyszeniach po 5 latach prac i przygotowań może trafić do kosza. Komisje sejmowe nie kontynuują nad nim pracy i odłożyły ją na bliżej nieokreślony termin. Dlatego OFOP, wspólnie z kilkunastoma organizacjami przygotował list otwarty do posłów o jak najszybsze zakończenie prac nad ustawą.

List otwarty można przeczytać i podpisać tutaj >>> (podpisy mogą składać i organizacje, i obywatele) do 31 sierpnia br.

W liście napisaliśmy m.in. „Proponowane są kolejne zmiany w  projekcie, które niszczą wcześniej zawarty kompromis i podważają sens przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz prac podkomisji. Chcemy podkreślić, że organizacje pozarządowe, mimo że nie mają inicjatywy ustawodawczej ani możliwości bezpośredniego wpływania na proces legislacyjny, od samego początku starały się wspomóc parlamentarzystów, którzy winni dbać o dobre prawo dla wszystkich obywateli. (…)

Projekt nowelizacji to przede wszystkim ułatwienie dla obywateli, którzy będą mogli łatwiej i szybciej zakładać stowarzyszenia, rozszerzać działalność stowarzyszeń zwykłych. Zmiany dotyczące już działających stowarzyszeń mają na celu uproszczenie procedur, wyjaśnienie istotnych wątpliwości prawnych. (…)

Jesteśmy gotowi do daleko idącej współpracy. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Państwu determinacji w działaniach zmierzających do uchwalenia dobrej ustawy, odpowiadającej na potrzeby społeczne. W ten sposób okażą Państwo szacunek dla wyników pracy wykonanej przez setki organizacji pozarządowych, w tym kilka tysięcy działaczy społecznych. Apelujemy o  wykorzystanie ich dorobku przy decyzjach legislacyjnych, podejmowanych w  końcu w imieniu obywateli i dla obywateli
.”