Aktualności

2022-11-07 Dodatkowy termin w konkursie na granty i bony rzecznicze

Dodajemy jeszcze jeden termin naboru w naszym konkursie, w którym wspieramy działania rzecznicze stowarzyszeń i fundacji z naszego regionu, a także aktywność rad seniorów, rad młodzieżowych i reprezentantów organizacji pozarządowych w gremiach międzysektorowych. Nie ma znaczenia, czy chcecie wspólnie przygotować postulaty w ważnej dla Was sprawie, przeprowadzić wybory do rady pożytku, rozwijać działania rady młodzieżowej czy wspólnie z samorządem wypracować konkretny pomysł na pomoc grupie potrzebujących - to wszystko działania rzecznicze, których realizację pomożemy Wam sfinansować. W tym miesiącu mamy aż dwa terminy naboru wniosków - 14 listopada (poniedziałek) i 28 listopada (poniedziałek).

O co chodzi w konkursie?
Organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym działającym społecznie proponujemy „granty rzecznicze” oraz „bony rzecznicze”, które mają pomóc w podjęciu lub w rozwinięciu działań i pomysłów organizacji i osób w sprawach wspólnych dla sektora obywatelskiego. Takimi działaniami mogą być np. rozwiązania służące wspólnemu tworzeniu programu współpracy samorządu i organizacji na kolejny rok. Ale nie tylko!
Skąd taki pomysł na konkurs? Bardzo często wyzwania lub problemy, z którymi borykają się pojedyncze organizacje dotyczą większej liczby NGO, a jedynym sposobem zniwelowania tych wyzwań jest podjęcie wspólnego działania rzeczniczego. Rzeczniczego, czyli takiego, które służy postulowaniu lub wprowadzaniu nowego rozwiązania w kontaktach z samorządem, przedsiębiorcami czy dla pewnej grupy organizacji.


Na co można przeznaczyć środki uzyskane w konkursie?
Działania finansowane z grantów i bonów mogą dotyczyć kosztów przeprowadzenia spotkania dla organizacji pozarządowych w celu stworzenia ich reprezentacji, przeprowadzenia spotkania dyskusyjnego, stworzenia i złożenia petycji w danej sprawie, pozyskania opinii prawnej lub ekspertyzy ważnej dla danej sprawy rzeczniczej, przygotowania projektu konkretnej procedury współpracy organizacje-samorząd, stworzenia zakładki na www informującej o działaniach rzeczniczych, kosztów uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, kosztów rozesłania stanowiska do licznej grupy odbiorców itp. To wszystko formy działań rzeczniczych, które mają pomóc we wspólnym działaniu organizacji na rzecz ich rozwoju oraz realizacji ich roli i celów statutowych.

Dla kogo jest ten konkurs?
Dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą działania w imieniu konkretnej grupy osób, konkretnej społeczności lub konkretnej grupy stowarzyszeń i fundacji. To dla nich zaplanowaliśmy „granty rzecznicze”.
Dla osób, które zabiegają o sprawy ważne lokalnie i społecznie (np. dla osób aktywnych w radach seniorów lub radach młodzieży), albo reprezentują stowarzyszenia i fundacje w grupach i zespołach międzysektorowych. Dla nich przygotowaliśmy „bony rzecznicze”.

Ile środków dostępnych jest w konkursie?
W konkursie przyznamy min. 10 grantów rzeczniczych (dla organizacji) w wysokości do max. 1.350,00 zł każdy oraz min. 8 bonów rzeczniczych (dla osób fizycznych) w wysokości do max. 1.115,00 zł każdy.

Do kiedy należy składać wnioski?
Konkurs ma charakter ciągły – w każdym miesiącu zbieramy wszystkie wnioski, które wpłyną do ostatniego poniedziałku tego miesiąca i kierujemy je do oceny. W listopadzie sytuacja jest wyjątkowa - mamy dwa terminy naboru - do 14 listopada (poniedziałek) i do 28 listopada (poniedziałek).

Regulamin i informacje
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz formularz wniosku o grant i formularz wniosku o bon. W przypadku pytań piszcie do nas na adres granty@federacja-ngo.pl lub dzwońcie pod nr 56 652 23 56.
Zapraszamy!