Aktualności

2018-11-26 Dobre konsultacje, dobry plan - spotkanie i publikacja
fot. Fundacja Stabilo

W piątek, 23 listopada br. spotkaliśmy się w Gdańsku z uczestnikami projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” na IV Forum Konsultacyjnym. To jeden z elementów podsumowywania projektu, który od kwietnia 2016 roku realizujemy razem z Fundacją Stabilo.

„Dobre konsultacje…” to przedsięwzięcie, w którym dążymy do zwiększenie potencjału administracji samorządowej do realizacji konsultacji społecznych, a także do wzrostu udziału lokalnych społeczności w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Gminom, które zdecydowały się na współpracę z nami zaproponowaliśmy pomoc w przygotowaniu procesów konsultacyjnych, a następnie na zaplanowany szczegółowo proces udzieliliśmy grantu, który miał pomóc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych wykraczających poza „minimalny” obowiązek ustawowy. Nad planami konsultacji pracowało ponad 200 pracowników samorządów lokalnych z 25 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Realizacja tych konsultacji przyciągnęła setki osób.

Forum Konsultacyjne, które nasz projektowy partner, Fundacja Stabilo zorganizowała po raz czwarty dla uczestników projektu było ostatnim w projekcie. Nie zabrakło więc na nim elementów podsumowania działań projektowych, w tym także podziekowań dla poszczególnych gmin za udział i zaangażowanie w przedsięwzięciu, ale były też spotkania w podgrupach służące wymianie doświadczeń, jak i dwie prezentacje tematyczne – o planowaniu uniwersalnym oraz o doświadczeniach z licznych działań partycypacyjnych realizowanych przez Gdynię.

Ważnym elementem podsumowania projektu jest publikacja zbierająca doświadczenia gmin ze zrealizowanych przez nie w projekcie konsultacji: „Dobre konsultacje – dobry plan. Doświadczenia z konsultacji w planowaniu przestrzennym”. W kolejnych rozdziałach publikacji opowiadamy o przebiegu procesów, o wynikach aktywności konsultacyjnej poszczególnych gmin, o najczęściej stosowanych technikach konsultacyjnych, a także o staraniach na rzecz włączania w konsultacje grup o specjalnych potrzebach funkcjonalnych.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest tutaj >>, a jej drukowaną wersję wysyłamy zainteresowanym nieodpłatnie pocztą tradycyjną.