Aktualności

2017-09-12 Dobra współpraca samorządu i NGO

W wielu gminach i powiatach województwa trwają właśnie przygotowania i konsultacje programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Aby pomóc w tych przygotowaniach, a przede wszystkim aby współpraca ta była ożywiona i efektywna dla wszystkich... przypominamy nasz poradnik, który daje kilka ciekawych pomysłów służących rozwijaniu współpracy.

Poradnik "Plan faktycznej współpracy" powstał trzy lata temu - jednak nic nie stracił na aktualności. Opisuje on trzy rozwiązania (tzw. modele), które służą ożywieniu programów współpracy i zamienienia ich w praktyczne dokumenty. Pierwszy z modeli to włączenie do programu współpracy uzasadnienia, które nie jest wymaganym elementem programu, ale jego przygotowanie istotnie pomaga planować konkretną i efektywną współpracę na linii samorząd-organizacje. Drugie z rozwiązań to szersze niż wynikające z  obowiązku ustawowego, podejście do sposobu oceny realizacji programu. I wreszcie trzeci model to zmiana metody prowadzenia konsultacji społecznych programu z biernej formy bazującej na kontaktach za pośrednictwem maili i listów tradycyjnych na rzecz rozmowy i spotkania.

Poradnik opisuje nie tylko sens i znaczenie proponowanych rozwiązań dla lepszej współpracy samorządu i organizacji, ale zbiera także przykłady działań i  konkretnych zapisów do programu współpracy. Zaletą publikacji jest też to, że poszczególne rozwiązania nie są ze sobą ściśle powiązane i można wybrać jedno z nich i na nim się skoncentrować. Publikacja powstała jako efekt pracy kilkuosobowego zespołu prowadzonego przez Federację, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów różnych szczebli i organizacji pozarządowych z  województwa.

Poradnik „Plan faktycznej współpracy” można pobrać tutaj >>>, a zainteresowanych otrzymaniem nieodpłatnie drukowanej wersji poradnika prosimy o kontakt mailowy >>> [mamy jeszcze kilka sztuk :-)].