Aktualności

2011-07-12 Dla kogo miejskie lokale w Toruniu

Co zrobić, żeby zasady przyznawania miejskich lokali organizacjom nie budziły wątpliwości – Federacja zaproponowała kilka rozwiązań w trwającej właśnie w Toruniu dyskusji o polityce lokalowej samorządu wobec NGO.

Federacja wystosowała swoje stanowisko z propozycją uregulowania spornej kwestii do miejskich włodarzy i toruńskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w dyskusję. W stanowisku znalazł się pomysł stworzenie „Zasad polityki lokalowej Gminy Miasta Toruń wobec organizacji pozarządowych” jako elementu uchwalanego co roku „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi”. Opracowanie zasad jest jedyną szansą na zakończenie niejasności i nieporozumień, które co kilka miesięcy powracają w publicznej dyskusji o obowiązkach i oczekiwaniach samorządu i organizacji.
Zarząd Federacji zaproponował, żeby zasady polityki lokalowej zapewniały równość traktowania wszystkich organizacji pozarządowych (bez względu na ich wielkość, doświadczenia czy dotychczasowe kontakty z miastem), dostępność poprzez konkursy ofert (z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych), w których oceniane będą plany wykorzystywania lokali, a stawki czynszu oraz upusty zostaną szczegółowo określone i upublicznione. Część z tych propozycji sugerowaliśmy już we wrześniu 2010 roku w liście do Prezydenta Torunia.

 Stanowisko Zarządu Federacji w sprawie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki lokalowej [pobierz>>>]