Aktualności

2016-10-25 Czy fundusze UE będą prostsze?
Photo by Jean Scheijen, freeimages.com

To, że system wdrażania funduszy UE w Polsce jest skomplikowany, a liczba wytycznych ogromna i odpychająca dla potencjalnych projektodawców wiedzą wszyscy. Minister Rozwoju powołał właśnie Forum ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy UE. Federacja ma w nim swojego reprezentanta.

Forum ds. uproszczeń zostało powołane zarządzeniem Ministra Rozwoju, a tworzy go 16 osób-reprezentantów beneficjentów funduszy – obok przedsiębiorców, samorządów i instytucji nauki, również organizacji pozarządowych. Pracom gremium, które jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, przewodniczy wiceminister Jerzy Kwieciński. W skład Forum wszedł również przedstawiciel Federacji, Jan M. Grabowski.

Spotkania Forum będą się odbywać cyklicznie, co miesiąc, a wśród zadań Forum jest m.in.    gromadzenie propozycji uproszczeń zgłaszanych do Ministerstwa Rozwoju i ich przegląd, przeprowadzanie analizy dokumentów dotyczących systemu wykorzystania środków 2014-2020 czy współpraca z instytucjami zarządzającymi programami 2014-2020. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 października 2016 roku (informacja w serwisie Ministerstwa Rozwoju tutaj >>>).