Aktualności

2011-06-11 Czego chcemy od PO KL w przyszłym roku?

W regionie zakończyło się (10 czerwca br.) zbieranie propozycji i rozwiązań do planów wydatkowania środków PO KL w 2012 roku. Konsultacje zapisów tzw. Planów Działania dla Priorytetów VI-IX  prowadził Urząd Marszałkowski w Toruniu. Federacja zgłosiła kilka propozycji.

Jakie pomysły przekazała do Urzędu Federacja? Przede wszystkim pomysł wspierania za środki konkursów tych osób, dla których brakuje jakiegokolwiek wsparcia w instytucjach publicznych, jak młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze czy działania na rzecz rodzin w trudnej sytuacji, a nie tylko pojedynczych przedstawicieli tych rodzin.

Wśród rozwiązań znalazło się także zachęcanie ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie do konsultowanie z organizacjami pozarządowymi pomysłów projektowych (tzw. projektów systemowych) poprzez konsultacje społeczne. Pomóc to ma w budowaniu współpracy i unikania „wchodzenia sobie w drogę” ośrodków i organizacji, które często pomagają tym samym potrzebującym nie wiedząc o tym.

I wreszcie Federacja zaproponowała by uważniej przyjrzeć się zawartości projektów adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, które dotychczas zdominowane są przez projekty szablonowe, głównie szkoleniowe, które niewiele pomagają organizacjom. Zdaniem Federacji pomagać trzeba przez wsparcie indywidualne jak doradztwo czy wykonanie usług na rzecz NGO, a szkolenia powinny być dopasowane do potrzeb.

Wszystkie propozycje wraz z uzasadnieniem zostały sporządzone w formie „Karty zgłoszeniowej” przygotowanej przez Urząd Marszałkowski i stanowią one podsumowanie doświadczeń organizacji członkowskich Federacji. Przeczytaj dokument >>>