Aktualności

2015-09-09 Czas na kulturę

Po Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki teraz resort kultury konsultuje - wypracowane przez międzysektorowy zespół - założenia do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obok konsultacji pisemnych, jest także możliwość wzięcia udziału w spotkaniach dyskusyjnych.

O procesie przygotowywania programów współpracy czterech ministerstw z organizacjami pozarządowymi, który to proces prowadzi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) piszemy co jakiś czas. Przy poszczególnych resortach powstały zespoły konsultacyjne, których zadaniem jest przygotowanie założeń do programów współpracy, ich skonsultowanie zarówno z poszczególnymi departamentami ministerstw, jak i z organizacjami pozarzadowymi i ustalenie ostatecznej wersji projektu założeń.

Konsultacje wypracowanych założeń zakończyło już Ministerstwo Sprawiedliwości, a Ministerstwo Gospodarki zakończy je konferencją konsultacyjną 14 września br. w Warszawie (więcej informacji i karta zgłoszenia >>>). Natomiast do 18 września br. trwają konsultacje założeń wypracowanych przez zespół pracujący przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obok możliwości zgłaszania uwag w formule pisemnej przez portal stacja-konsultacja.pl (bezpośredni link do konsultacji tutaj >>>) organizowanych jest pięć spotkań konsultacyjnych na terenie kraju - dwa ostatnie odbędą się 14 września br. w Krakowie i 17 września br. w Warszawie (szczegóły i możliwość zgłoszenia >>>).