Aktualności

2015-08-12 Czas na gospodarkę

Idą zmiany! I to duże! Drugie ministerstwo przygotowało – wspólnie z NGO – założenia do programu współpracy i teraz pyta sektor pozarządowy o opinie na temat tych założeń.

O procesie przygotowywania programów współpracy czterech ministerstw z organizacjami pozarządowymi, który to proces prowadzi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) piszemy co jakiś czas. Zachęcaliśmy do włączenia się reprezentantów kujawsko-pomorskich NGO do pracy zespołów, które programy te stworzą (więcej tutaj >>>). I duża reprezentacja przedstawicieli NGO z naszego województwa bierze udział w tych pracach. Pisaliśmy także o rozpoczętych w lipcu konsultacjach projektu programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości (konsultacje pisemne trwają do 17 sierpnia br., czytaj więcej >>>).

Teraz dodajemy jeszcze informację, że założenia do programu współpracy na 2016 rok opublikowało właśnie Ministerstwo Gospodarki i rozpoczęło w ten sposób konsultacje założeń. Konsultowany dokument ma mało typową, jak na pisemne konsultacje formę, bowiem składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Konsultacje trwają do 10 września br., a oprócz części pisemnej mieć będą także formułę bezpośrednich spotkań.

Podobnie jak w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości, także Ministerstwo Gospodarki przygotowuje program po raz pierwszy. Dla wielu organizacji programy współpracy mogą otworzyć zupełnie nowe możliwości w osiąganiu ich celów statutowych i w formach prowadzonej działalności.

Konsultowany dokument dostępny jest w serwisie stacja-konsultacja.pl >>>.