Aktualności

2017-10-24 Czas na filantropię? Przygotowujemy kampanię społeczną

W każdej organizacji pozarządowej wiemy, że z zaangażowaniem obywateli w działania o charakterze dobroczynnym nie jest najlepiej – brakuje i chętnych do aktywności w organizacjach pozarządowych, i chętnych o finansowego wspierania działalności dobroczynnej. Te negatywne zjawiska ma zmieniać „kampania filantropijna” przygotowywana przez Federację.

Pomysł na opracowanie kampanii społecznej promującej postawy dobroczynne i aktywność w organizacjach powstał w Federacji kilka lat temu. Potrzeba zmiany postaw mieszkańców wobec filantropii została także wpisana do Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na 2017 rok. A od ubiegłego tygodnia działa zespół, który przygotowuje kampanię. Zespół tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym organizacji członkowskich Federacji oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak i reprezentanci samorządów lokalnych – największych miast regionu oraz samorządów wyróżnionych przez Federację tytułem „Proobywatelskiego samorządu”. Mocnego poparcia przedsięwzięciu udzieliło też Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego.

Członkowie zespołu chcą w trakcie czterech spotkań wypracować konkretny pomysł na upowszechnianie postaw filantropijnych wśród mieszkańców regionu, a potem na dwóch spotkaniach w regionie przekonsultować go z organizacjami pozarządowymi województwa. Wszystko jeszcze w tym roku.


Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.