Aktualności

2018-03-01 Czas do Szkoły! Uruchamiamy Szkołę Stanowienia Prawa
Photo by Patrick Nijhuis, freeimages.com

Mamy ciekawą propozycję dla organizacji pozarządowych z  województwa - jest nią Szkoła Stanowienia Prawa, którą prowadzić będziemy od marca do czerwca br. Uczestniczyć w niej mogą członkowie, wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane społecznie lub zawodowo z organizacjami pozarządowymi.

Szkoła adresowana jest do reprezentantek i  reprezentantów NGO zainteresowanych zdobywaniem kompetencji eksperckich przydatnych w procesie stanowienia prawa (na szczeblu lokalnym i  krajowym). Chodzi o kompetencje i wiedzę, które w naszych organizacjach będziemy mogli wykorzystać dla rozwijania działań rzeczniczych. Absolwenci Szkoły będą mieli okazję realizować takie działania wspólnie z innymi organizacjami.

Na Szkołę Stanowienia Prawa składa się pięć dwudniowych spotkań, których tematyka dotyczy zagadnień niezbędnych organizacjom w prowadzeniu działań na rzecz zmiany prawa: tworzenie prawa, rzecznictwo interesów, dostęp do informacji publicznej, prowadzenie działań strażniczych, fact-checking, zasady tworzenia prawa. Elementem programu jest także „warsztat wdrożeniowy”, czyli wspólne planowanie i realizowanie działań rzeczniczych na rzecz zmian prawnych i rozwiązań, które są ważne dla uczestników Szkoły. Szczegółowy program dostępny jest tutaj >>.

Uczestnikom spotkań zapewniamy materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (obiady i kolację) oraz - dla chętnych - nocleg i zwrot kosztów dojazdu. Miejsce spotkań (na pewno na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego) będzie znane 15 marca br. Terminy poszczególnych spotkań wskazaliśmy w programie >>.

Co po Szkole? Absolwenci Szkoły staną się członkami Forum Dobrego Prawa, które w Federacji powołamy w czerwcu br. i które rozumiemy jako zaplecze eksperckie dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim. Forum będzie spotykać się raz w kwartale i zajmować działaniami rzeczniczymi służącymi zmianom w prawie. Warto być w tej grupie!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Zachęcamy także do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Szkole.

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", który Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”.