Aktualności

2010-12-08 Czar konsultacji społecznych

Stopniowo ogłaszane są ostatnie wersje dokumentów, które podlegały społecznym konsultacjom, a w których uczestniczyła Federacja. Po „Programie współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”, przyszedł czas na ogłoszenie „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO na 2011”. Podobnie, stopniowo publikowane są ostateczne wersje dokumentów regulujących funkcjonowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2011 roku.

O wynikach konsultacji "Programu współpracy Samorządu Województwa z NGO", w tym o sukcesach Federacji, pisaliśmy w tekście „Teraz Forum zrobią NGO”. Jak pokazuje zestawienie z przebiegu konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”, wpływ na kształt tego dokumentu wyraziło niewiele podmiotów. Do projektu Programu swoje uwagi przekazały tylko cztery organizacje, w tym Federacja zgłosiła 19 ze wszystkich 26 uwag i propozycji. Udało się m.in. dodać w Programie część poświęconą sposobom oceny realizacji Programu (wraz ze wskaźnikami oraz miernikami oceny), natomiast nie zostały uwzględnione propozycje Federacji, aby np. organizacja dorocznego Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych została zlecona samym organizacjom.

Natomiast w ramach konsultacji „Wytycznych o kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL” udało się doprecyzować sformułowania dotyczące zatrudniania personelu w projekcie oraz w zakresie trwałości projektu. Jednak nie uwzględniono propozycji Federacji w zakresie precyzyjniejszych zapisów w zakresie rozliczania kosztów w ramach zadania związanego z zarządzaniem projektem.

Od czerwca 2010 roku, Federacja przedstawiła swoje uwagi i propozycje w ramach konsultacji ośmiu różnych dokumentów i programów. Zestawienie tych propozycji, wyniki konsultacji oraz ostateczne wersje dokumentów zamieszczamy na bieżąco w dziale ‘Konsultujemy.