Aktualności

2018-10-12 Coś dla organizacji i dla... kandydatów do samorządów

Każdego roku jesienią samorządy wszystkich szczebli opracowują, konsultują i przyjmują programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. A my co roku zachęcamy do korzystania z publikacji "Plan faktycznej współpracy", w której podpowiadamy kilka rozwiązań i  pomysłów co i jak zrobić, żeby program współpracy samorządu z  organizacjami pozarządowymi nie był tylko mechanicznie przyjmowanym dokumentem, ale stał się planem rocznej, faktycznej współpracy lokalnej administracji z NGO.

Mimo, że poradnik "Plan faktycznej współpracy" ukazał się drukiem przed czterema laty, zaproponowane w nim rozwiązania nie tracą na aktualności. W tym roku przyjmowanie w samorządach programów wspólpracy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w okresie przygotowań do wyborów samorządowych. A my tym bardziej przypominamy o naszym poradniku, bowiem... dobrze przygotowany program współpracy gminnego, powiatowego czy regionalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi to taki program, nad którym samorząd i organizacje pracują razem i nie na ostatnią chwilę. Oznacza to, że poradnik przyda się nowym radnym, wójtom i burmistrzom zaraz po nowym roku, a już dzisiaj powinien zainteresować kandydatów ubiegających się o wybór do samorządu.

W 2014 roku roku wspólnie, w gronie przedstawicieli administracji samorządowej różnych szczebli i organizacji o różnej wielkości i z różnych środowisk pozbieraliśmy pomysły, przedyskutowaliśmy rozwiązania, przetestowaliśmy je w praktyce i  wyciągnęliśmy wnioski jak tworzyć i realizować dobry, czyli "faktyczny a nie papierowy" program współpracy. W rezultacie powstała publikacja – poradnik, który opisuje jak w prosty i praktycznie bezkosztowy sposób zamienić dokument o skostniałej strukturze w plan zrozumiały i przydatny samorządowi i organizacjom.

Publikacja opisuje trzy rozwiązania wypracowane przez zespół ekspercki Federacji, które nazwane zostały umownie „modelami”, a z których każdy przewiduje inne niż powszechnie stosowane podejście do wybranego elementu programów współpracy. Wspólna idea dla tych modeli to potraktowanie programu współpracy jako rzeczywistego planu współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w danym roku.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób przygotowujących programy współpracy w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, jak i do osób zajmujących się organizacją i przeprowadzaniem konsultacji społecznych w samorządach. Poradnik jest dedykowany także organizacjom pozarządowym, które włączają się lub chcą uczestniczyć w procesach przygotowania programów współpracy w samorządach lokalnych.

–  Niektóre z propozycji w  poradniku mogą wydać się daleko idące, a może nawet kontrowersyjne. Naszą intencją było jednak szukanie rozwiązań, które pomogą tak kształtować programy współpracy, by dzięki ich realizacji samorządy lokalne i organizacje pozarządowe współpracowały coraz bliżej, kierując się potrzebami społecznymi i chęcią pomnażania dobra wspólnego – napisali członkowie zespołu eksperckiego we wstępie publikacji.

Aby otrzymać poradnik w wersji drukowanej wystarczy napisać na adres: federacja@federacja-ngo.pl. Rozsyłamy go nieodpłatnie do wszystkich zainteresowanych!

Publikacja jest przede wszystkim dostępna w wersji elektronicznej do pobrania [pobierz: Poradnik "Plan faktycznej współpracy" >>>]