Aktualności

2015-02-23 Coraz wyższe standardy dla OPP

Społeczna praca członków, transakcje wyłącznie bezgotówkowe, zakaz finansowania kampanii reklamowych ze środków 1%, zakaz otrzymywania środków 1% za pośrednictwem innych OPP… to tylko niektóre ze standardów, które proponuje organizacjom pożytku publicznego „Kodeks Dobrych Praktyk” przygotowany przez MPiPS. Do 9 marca trwają konsultacje dokumentu.

„Kodeks Dobrych praktyk” to zbiór szczegółowych zasad zachowania się, skierowanych zarówno do organów organizacji jak również jej członków. Zdaniem autorów Kodeksu: „Zdecydowano się zarekomendować wzory postępowania („dobre praktyki”) godne zastosowania, będące zarazem pomocą w sytuacjach gdzie przepis ustawy milczy”.

Zgodnie z założeniami celem dokumentu jest umacnianie transparentności organizacji pożytku publicznego, poprawa jakości komunikacji z innymi organizacjami i podmiotami.

Dokument wskazuje zasady ogólne, propozycje struktury wewnętrznej OPP (w tym funkcje organów uchwałodawczych, zarządzających i kontrolnych), kwestie finansowe i relacje z otoczeniem.

Wprowadzenie standardów to w części weryfikacja stosowanych procedur w organizacjach, niektóre z nich wymagałby jednak zmian organizacyjnych, a nawet zmian statutów tych podmiotów.

Swój komentarz do dokumentu można pozostawić na stronie stacja-konsultacja.pl.