Aktualności

2014-09-19 Co w projekcie współpracy piszczy
Zdjęcie ze spotkania, na którym organizacje wypracowywały postulaty do programu - 28 sierpnia 2014roku

Do konsultacji z organizacjami z województwa trafił projekt programu współpracy samorządu regionu z organizacjami na 2015 rok. Co nowego pojawia się w dokumencie? I na ile zostały w nim uwzględnione postulaty kujawsko-pomorskich organizacji?

Dokument poddany konsultacjom nie wskazuje jakie nowe elementy zostały w nim zapisane, ani co zostało z niego wykreślone wobec roku 2014. Dlatego w Federacji opracowaliśmy projekt programu w wersji ze wskazaniem zmian (projekt z zaznaczonymi zmianami tutaj >>>). A dodatkowo sporządziliśmy zestawienie pokazujące które z postulatów kujawsko-pomorskich NGO zebrane podczas spotkań w czerwcu i sierpniu br. (szerzej na ten temat tutaj >>>) zostały ujęte w projekcie programu współpracy (zestawienie tutaj>>>).

– Oba opracowania przegląda się szybko i oba pokazują jak rozwija się, bądź też gdzie jakoś nie może się poprawić, współpraca województwa z organizacjami – komentuje Jan M. Grabowski z Federacji. – Ale nie tylko o wymiar poznawczy tu chodzi – przede wszystkim zależy nam, aby wskazanie zmian w programie współpracy było pomocą przy jego konsultowaniu – dodaje.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego zamieściło projekt programu do konsultowania w serwisie www.stacja-konsultacja.pl. Konsultacje trwają do 29 września br.