Aktualności

2015-08-25 Certyfikat dla sprawdzonych organizacji

Mocniejszy akcent na rozwijanie wolontariatu i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, włączenie reprezentantów mieszkańców do kapituły certyfikatu oraz mechanizm odnowienia certyfikatu – to niektóre zmiany wprowadzone do procesu przyznawania certyfikatu „Organizacja sprawdzona”. Trzecia edycja certyfikacji już we wrześniu.

Certyfikat „Organizacja sprawdzona” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z  województwa, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora. Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

W drugiej połowie września rozpocznie się III edycja certyfikacji. – Podsumowaliśmy nasze doświadczenia z dwóch poprzednich i w oparciu o te wnioski wprowadzamy kilka zmian w certyfikacji – opowiada Janusz Wiśniewski z Federacji. – Podstawowe założenia i przebieg certyfikacji będzie taki sam, ale zmieniliśmy akcenty – jeszcze mocniej postawimy na weryfikację zaangażowania lokalnego poszczególnych organizacji ubiegających się o wyróżnienie, więcej miejsca poświęcimy też wolontariatowi.

Certyfikat - w formie dyplomu i okolicznościowej statuetki - otrzymało 7 organizacji w 2012 roku i 8 organizacji w 2013 roku – jego przyznanie jest potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania organizacji, która nie tylko stosuje wysokie standardy w codziennej aktywności, ale także potrafi współpracować z administracją i biznesem, a przede wszystkim jest wciąż wierna swojej misji i rzetelna w pracy.

– Proces certyfikacji nadal pozostanie nieskomplikowany – opisuje plany Federacji Janusz Wiśniewski. – Aby otrzymać wyróżnienie, zainteresowana organizacja przekaże do Federacji zgłoszenie z autoprezentacją dotychczasowych działań, a następnie odwiedzi ją dwoje przedstawicieli Kapituły Certyfikatu, którzy wspólnie z reprezentantami organizacji zweryfikują spełnianie przez nią konkretnych standardów związanych z zarządzaniem, transparentnością i jakością podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem. Konkretne pytania i zagadnienia są znane z wyprzedzeniem organizacji uczestniczącej w certyfikacji. Po spotkaniu weryfikujemy informacje o organizacji u jej partnerów, jak i dyskutujemy nad przyznaniem jej wyróżnienia na forum blisko 20-osobowej Kapituły – podsumowuje Janusz Wiśniewski.

Pomysł wyszukiwania i wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przede wszystkim godne poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest dla organizacji tym cenniejsze, że przyznane zostało przez inne organizacje. W III edycji certyfikatu, Kapituła poszerzy się o dodatkowych przedstawicieli biznesu i samorządu, jak i do jej składu dołączą mieszkańcy-odbiorcy aktywności sektora pozarządowego. Reprezentanci mieszkańców zostaną wyłonieni w otwartym, szerokim naborze.

Natomiast organizacje, które otrzymały wyróżnienia w poprzednich latach będą mogły „odnowić” certyfikat. – Z wieloma organizacjami certyfikowanymi w 2012 i w 2013 roku utrzymujemy stały kontakt i wiemy, że często odwołują się do faktu posiadania certyfikatu. Dlatego chcemy, aby każda z tych organizacji zweryfikowała, czy nadal spełnia standardy przewidziane w certyfikacji – wyjaśnia Janusz Wiśniewski.

W województwie kujawsko-pomorskim jest już 15 organizacji wyróżnionych znakiem „Organizacja sprawdzona”. W 2012 roku do procesu certyfikacji przystąpiło ponad 40 organizacji, a statuetki i certyfikaty przyznano siedmiu z nich. Pięć organizacji reprezentuje największe miasta regionu:
Klub Sportowy „Gwiazda” z Bydgoszczy, Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, włocławski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, dwie toruńskie organizacje - Stowarzyszenie „Jestem” oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne „CISTOR”. Certyfikaty otrzymały również Stowarzyszenie „Równe Szanse” z Redcza Krukowego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego.

W 2013 roku certyfikaty jakości uzyskało 8 z ponad 20 uczestniczących w procesie organizacji z regionu:
Fundacja „Arkadia” (Toruń), Liga Kobiet Polskich (Bydgoszcz), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Inowrocław), Towarzystwo Rozwoju Gminy DobrczStowarzyszenie „OLIGO” (Włocławek), Stowarzyszenie Młode Dęby (Słaboszewko), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Nakło nad Notecią), Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.