Aktualności

2016-10-18 Były postulaty, są działania (o toruńskiej RDPP)
Photo by Łukasz Broniszewski

Niebawem wybory do toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w poniedziałek, 24 października br. podczas Forum NGO). Warto przyjrzeć się aktywności dotychczasowej Rady (kadencja 2015-2016), w której pracowali również przedstawiciele Federacji.

W marcu 2015 roku do rozpoczynającej wówczas pracę toruńskiej RDPP kadencji 2015-2016 przekazaliśmy listę kilku zagadnień, którymi, naszym zdaniem, powinna się zająć Rada (zagadnienia te były już od pewnego czasu dyskutowane w środowisku toruńskich NGO). Sami zadeklarowaliśmy nasze zaangażowanie na rzecz tych rozwiązań, bowiem członkami toruńskiej Rady są przedstawiciele Federacji i organizacji członkowskich Federacji – Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo), Ewa Grobelska (Fundacja Daj Szansę), Małgorzata Kowalska (Stowarzyszenie CISTOR) oraz Janusz Wiśniewski (Federacja). Co udało się zrobić przez minione półtora roku?

Poniżej prezentujemy propozycje działań z listu Federacji do Rady (treść listu tutaj >>>) oraz informację o wyniku działań na rzecz ich wprowadzenia:

1* Wspólne przygotowania miasta i organizacji do nowej perspektywy funduszy unijnych 2014-2020: (a) wprowadzenie rozwiązań porządkujących zasady zawierania partnerstw projektowych przez organizacje z samorządem (gdy liderem jest NGO) oraz (b) rozwinięcie mechanizmu dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów.
Oba postulaty udało się zrealizować. W mieście obowiązuje procedura zawierania partnerstw, jak też wprowadzono możliwość dofinansowania wkładu własnego dla projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych poprzez zmiany w regulaminie konkursu na dofinansowanie wkładów własnych, podzielenie puli środków na dwa konkursy (jedna dot. dofinansowania projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, druga dla źródeł krajowych) i przede wszystkim podniesienie budżetu na ten cel do kwoty 210 tys. zł. Wprowadzenie tych rozwiązań wymagało powołania i prac grupy roboczej, którą utworzyli miejscy urzędnicy i pozarządowi członkowie Rady.

2* Zmiany w konkursach ofert (m.in. rozwijanie modelu umów wieloletnich, uproszczenia w procesie przyznawania dotacji)
Umowy wieloletnie nie są jeszcze powszechnie stosowane, ale zostały wprowadzone w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta dla zadań dot. prowadzenia świetlic środowiskowych. Jesienią 2015 roku oraz w 2016 roku grupy robocze powołane spośród członków Rady pracowały nad zmianami w programie współpracy miasta z NGO, w tym nad zmianami w karcie oceny (dostosowanie do nowego wzoru oferty, zmiana zakresu oceny tak, aby odpowiadała w większym stopniu metodologii projektowej). Ważnym elementem ustaleń i wprowadzania zmian są spotkania organizowane przez RDPP dla toruńskich NGO (spotkanie w sierpniu 2016 przyciągnęło blisko 80 uczestników). Pomysły i propozycje ze spotkań są włączane do programu współpracy.

3* Uruchomienie generatora ofert on-line w konkursach
Po kolejnej dyskusji dot. generatora (w tym również po liście z Federacji do Prezydenta Torunia) Urząd zapowiedział wprowadzenie generatora od listopada 2015. Jednak nic z tego nie wyszło. Podobna decyzja pojawiła się w 2016 roku, ale plany pokrzyżowały zmiany wzorów wniosku wprowadzone nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4* Spójna polityka lokalowa dla toruńskich NGO
Wypracowane przez Radę rozwiązania są na końcowym etapie ustaleń (weryfikowane przez prawników urzędu) – chodzi m.in. procedurę przyznawania miejskich lokali w formie konkursu. Ostateczna wersja rozwiązań powinna być gotowa na przełomie 2016 i 2017 roku.

Wybory do toruńskiej RDPP, tym razem na trzyletnią kadencję, odbędą się podczas XIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, zaplanowanego na 24 października br. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj >>>.