Aktualności

2014-03-10 Bydgoskie konsultacje nabierają kształtów

Zakończyliśmy II etap warsztatów, podczas których przedstawiciele administracji i organizacji społecznych z powiatu bydgoskiego wspólnie planują nowoczesne i skuteczne procesy konsultacyjne.

Pierwszy etap realizowany był w styczniu 2014 roku (zobacz>>>). Obecnie grupa ponad 30 osób ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, gmin i organizacji pozarządowych z terenu powiatu bydgoskiego pracowała nad dopasowaniem narzędzi, które będą wykorzystywane w procesach konsultacji społecznych, jak grupy reprezentatywne, debaty publiczne, world cafe i inne.

- Różnorodność planowanych w powiecie bydgoskim procesów konsultacyjnych jest spora – mówi Cezary Grabowski, koordynator projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”. - Od tematów branżowych, jak kryteria ocen ofert organizacji pozarządowych w konkursach powiatu, przez fundusz sołecki i inwestycje w ścieżki rowerowe, aż po działania o charakterze strategicznym (strategie rozwoju powiatu i gmin). Chcemy, żeby konsultacje społeczne nie były tylko kolejnym obowiązkiem administracji, ale - w niektórych obszarach - sposobem jej funkcjonowania.

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie Federacji z Powiatem Bydgoskim daje na to szanse – jest okazją do zespołowej (i międzysektorowej) pracy nad procesami konsultacyjnymi, daje możliwość poznania róznorodnych doświadczeń realizacji procesów konsultacji w Polsce i Europie oraz stwarza możliwość konkretnego finansowego wsparcia realizacji tych procesów.

O projekcie i planowanych procesach konsultacji społecznych można usłyszeć w Radiu PIK.