Aktualności

2014-05-22 Bez zmiany w KRS. Po Walnym Zebraniu Federacji

Dzisiaj, w czwartek 22 maja 2014 roku odbyło się w Toruniu doroczne Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja podsumowała miniony rok i wybrała nowy zarząd.

Zebranie dotyczyło dotychczasowych działań Federacji – w trakcie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności za 2013 rok, jak też przeprowadzone zostały wyboru nowego zarządu Federacji w związku z upłynięciem kadencji dotychczasowego zarządu. W wyniku wyborów powołano zarząd, którego skład jest taki sam jak w latach 2012-2013: Jan M. Grabowski – Prezes Zarządu, Ewa Grobelska i Łukasz Broniszewski – Wiceprezesi Zarządu.

Ze sprawozdaniem Federacji za 2013 rok można zapoznać się tutaj (czytaj >>>)