Aktualności

2017-04-20 Będą zmiany w Wytycznych o kwalifikowalności w projektach UE
Photo by Piotr Lewandowski, freeimages.com

Liczba organizacji pozarządowych wnioskujących o środki UE i realizujących projekty powoli rośnie. Warto pamiętać, że – podobnie jak działo się to w latach 2007-2013, – także w perspektywie 2014-2020 zmiany w zasadach realizacji projektów pojawiają się bardzo często. Ministerstwo Rozwoju konsultuje właśnie najważniejszy dokument dla realizujących i składających projektu – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Projekt zmienionych wytycznych opublikowaliśmy do konsultacji w serwisie stacja-konsultacja.pl (link bezpośredni >>>). Mimo, że dokument jest bardzo rozbudowany (ma 121 stron), to proponowane zmiany są wyraźnie zaznaczone, więc łatwo jest znaleźć. Propozycje zmian dotyczą m.in. zasady konkurencyjności, angażowania własnych pracowników na umowy cywilno-prawne, sprawozdawczości dot. angażowania personelu w systemie SL, stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz reguły proporcjonalności.

Konsultacje trwają do 04 maja br. Wszystkie uwagi zgłoszone przez stacja-konsultacja.pl zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju.