Aktualności

2019-09-27 Badamy przystępność KRS dla organizacji pozarządowych
Photo by Alexas_Fotos, pixabay.com

Niedawno zarejestrowaliście Waszą organizację? W ostatnich kilku miesiącach Twoja organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP)? Zgłaszaliście zmiany w KRS-ie po ostatnim walnym zebraniu? A może od niedawna prowadzicie działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to zachęcamy do udziału w ogólnopolskim monitoringu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Prosimy Was o odpowiedź na kilka pytań.

Wspólnie z Fundacją Court Watch Polska badamy przystępność KRS dla organizacji pozarządowych. Monitoring weryfikuje jakość współpracy wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach, m.in. bada zrozumiałość formularzy wniosków składanych w KRS, przejrzystość procedur postępowania przed KRS, zrozumiałość wydawanych decyzji czy też kompetencje personelu oraz dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych.

Badanie składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS,  którym kontaktują się uczestnicy badania (organizacje pozarządowe). Wyniki monitoringu za kilkanaście miesięcy zostaną zaprezentowane w formie raportu i będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej w zakresie problemów z jakimi najczęściej borykają się organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.

Badanie jest dobrowolne, anonimowe i udział w nim zajmie nie więcej niż 15 minut, a żeby je rozpocząć wystarczy kliknąć tutaj >>>.
Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.