Aktualności

2014-08-14 Ambitny pomysł na regulamin konsultacji

Cel? Włączanie mieszkańców we współdecydowanie. Tryb? Mniej BIP-u, więcej bezpośrednich spotkań i grup roboczych – to główne wnioski ze spotkania w sprawie regulaminu konsultacji społecznych, które odbyło się 12 sierpnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

- Wnioski ze spotkania będą stanowiły fundament przygotowywanej uchwały, a tym samym regulaminu konsultacji – mówi Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, moderator spotkania. - Do tej pory funkcjonowała w starostwie uchwała mówiąca o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, opracowywany regulamin znacznie poszerza katalog uczestników konsultacji, promuje bezpośrednią formę zasięgania opinii poprzez spotkania i grupy robocze oraz akcentuje potrzebę upubliczniania wyników organizowanych konsultacji.

W pierwszym z cyklu spotkań dotyczących opracowywania regulaminu konsultacji uczestniczyli pracownicy starostwa, przedstawiciele gmin i Federacji. Już na początku września opracowany zostanie projekt uchwały, który będzie szeroko konsultowany wśród mieszkańców. Pomimo napiętego harmonogramu legislacyjnego istnieje szansa, że regulamin zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku.

Szczegółowa informacja o spotkaniu jest dostępna na stronie Powiatu Bydgoskiego.