Aktualności

2012-07-15 Akademia trenera NGO - nabór zakończony

Nabór do Akademii trenera NGO, adresowanej do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa trwał do 09 lipca br.

Przypomnijmy, że "Akademia Trenera NGO" to projekt Federacji, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Akademia ma za zadanie pomóc osobom zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych, które jednocześnie zdobywają doświadczenia w pracy jako prowadzący szkolenia lub udzielający doradztwa. Akademia to trzy wyjazdowe warsztaty trenerskie oraz indywidualne spotkania coachingu. W projekcie przewidziane jest stworzenie tylko jednej niewielkiej grupy szkoleniowej, co pomoże w integracji uczestników i swobodnej pracy.

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne (pokrywamy również koszty wyżywienia i noclegów w trakcie warsztatów). Uczestnikami Akademii mogą być wyłącznie reprezentanci (członkowie, wolontariusze, pracownicy itd.) organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Poniżej prezentujemy wynik I etapu rekrutacji - zestawienie wszystkich zgłoszeń wraz ze wskazaniem ich poprawności formalnej. Osoby aplikujące, których aplikacje zostały uznane za poprawne pod względem formalnym zaprosiliśmy na indywidualne spotkania w  dniach 19-20 lipca br.

Wynik I etapu rekrutacji >>>

 Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  -  PO FIO 2012.