Aktualności

2016-01-19 A co widać w BIPie Twojej gminy?

Sprawdzenie dostępności strony BIP jednej gminy zajmuje... 8 minut. Każdy użytkownik internetu może przy kawie zweryfikować - według kilku pytań prostej ankiety - dostępność informacji na stronie www wybranej gminy dla osób niewidzących.

Podsumowujemy 2015 rok
, w którym w koalicji kilku NGO uruchomiliśmy akcję społeczną „Mam to w BIPie!”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na problem utrudnionego dostępu do informacji zamieszczanych w gminnych BIPach. Utrudnienia te polegają głównie na publikowaniu w BIP ważnych dokumentów w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia dostęp do tych informacji osobom niewidomym, a także utrudnia kontrolę społeczną funkcjonowania instytucji publicznych.

Specjalnie w tym celu utworzona strona internetowa pozwala każdemu zainteresowanemu sprawdzić BIP wybranej gminy i  przekazać nam informacje na temat dostępności umieszczonych w nim dokumentów. Wszystko odbywa się poprzez prostą ankietę weryfikacyjną. Zweryfikowane przez internautów gminy automatycznie zaznaczane są na specjalnej mapce (zdjęcie obok).

Konsorcjum organizacji pozarządowych, które realizują projekt tworzą Fundacją Court Watch Polska (lider przedsięwzięcia), Fundacja Stańczyka, Fundacja Stabilo, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.