Aktualności

2018-09-22 25 urodziny Fundacji Daj szansę
Photo by Lech Kamiński, www.torun.pl

Już od 25 lat aktywnie działa w Toruniu, wspierając podopiecznych z całej Polski, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę", oganizacja członkowska Federacji.

W ostatnią sobotę, 22 września br. odbyła się uroczystość "25 urodzin Fundacji". W świętowaniu uczestniczyli pracownicy i wolontariusze organizacji, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych z "Daj szansę" organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządu lokalnego i rgionalnego oraz instytucji publicznych.

Fundacja została zarejestrowana w 1993 roku przez rodziców dzieci z uszkodzeniem mózgu, którzy wówczas w większości rehabilitowali swoje dzieci w brytyjskim instytucie BIBIC w Bridgwater, bądź w Instytucie Glena Domana w Filadelfii. Rodzinom zależało, aby rehabilitacja mogła odbywać się w kraju, w Toruniu, stąd też silnie współpracowały, m.in. dzięki stażom w Wielkiej Brytanii z partnerami zagranicznymi. Na bazie tych doświadczeń powstał przy Fundacji Instytut Terapeutyczny (1995), a dzisiaj - po 25 latach działalności - Fundacja wspiera ponad 200 rodzin z całej Polski, angażuje się w wiele przedsięwzięć i działań, z których większość ma charakter pionierski i innowacyjny. Należy do 9 organizacji założycielskich Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Koleżankom i Kolegom z Fundacji napisaliśmy w liście gratulacyjnym m.in.: "Proszę przyjąć, od licznej grupy Przyjaciół z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Życzymy, aby kolejne lata aktywności pozwoliły Wszystkim zaangażowanym w działania Fundacji realizować i osiągać te najambitniejsze, ale też i te najskrytsze marzenia i plany."