Aktualności

2015-04-21 1% regionalnie - wyjątkowa mapa

Coraz więcej samorządów, organizacji pozarządowych, a także firm odpowiada na zaproszenie Federacji do wspólnego promowania idei przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz stowarzyszeń i fundacji z województwa kujawsko-pomorskiego.

Od lutego br. informację o trwającej kampanii rozpowszechniamy i komportujemy m.in. do wszystkich samorządów w województwie – gmin, miast i powiatów, a także mediów. Listę podmiotów, które włączyły się do akcji „1% regionalnie”, w tym tych które kolportują plakaty kampanii, można zobaczyć na poniższej mapie: