Aktualności

2020-09-28 Sekretariat rzeczniczy – kto i jak reprezentuje III sektor

Od sierpnia br. zbieramy pierwsze doświadczenia naszego „sekretariatu rzeczniczego”. Co to za pomysł? Staramy się tworzyć jedno miejsce, w którym zebrane są wszelkie dane o aktywności tzw. gremiów międzysektorowych i aktywności reprezentantów III sektora w tych gremiach.

Od ilości informacji o działaniach, a nawet od samej liczby „komitetów”, „rad”, „forów”, „grup sterujących” i podobnych „zespołów do spraw” może zakręcić się w głowie. Organizacje pozarządowe są co pewien czas zapraszane do udziału w strukturach tego typu, jak i – chociaż już znacznie rzadziej – informowane o ich aktywności. A ponieważ w Federacji uważamy, że udział NGO w tego typu zespołach i grupach roboczych jest ważny, a reprezentacja III sektora powinna w nich być przygotowana, aktywna i z faktycznym poparciem środowiska pozarządowego, postanowiliśmy stworzyć „sekretariat rzeczniczy”.

Co zrobiliśmy dotychczas? Przede wszystkim zebraliśmy informacje o gremiach międzysektorowych na szczeblu wojewódzkim, ale także w kujawsko-pomorskich gminach i powiatach. Dodatkowo opracowaliśmy całkiem sporą listę gremiów na szczeblu ogólnopolskim. I nie ma tu znaczenia, czy w strukturach tych są, czy nie są obecni reprezentanci Federacji.

 

Przy każdym zespole wskazaliśmy krótką informację o jego strukturze. Następnie pozbieraliśmy informacje o bieżącej (albo zwyczajnie… ostatniej znanej) aktywności danego gremiumDo tego uruchomiliśmy na stronie internetowej zakładkę „Aktualności rzecznicze”, w której zbieramy bieżące informacje o wydarzeniach w gremiach, o podejmowanych przez nie inicjatywach, wyborach do ich składu, czy przeprowadzonych spotkaniach.

Dodatkowo stworzyliśmy grupę dyskusyjną na Facebooku, aby możliwy był kontakt między reprezentantami III sektora w zespołach i grupach międzysektorowych, aby wzajemnie informować się o działaniach i motywować do aktywności. Grupa na razie jest niewielka pod względem liczby uczestniczek i uczestników, ale… wszystko przed nami.


 

I wreszcie, zapewniliśmy środki na wspieranie reprezentantów III sektora w gremiach opiniodawczo-doradczych. Mamy możliwość sfinansowania działań, które przyczynią się do rozwinięcia ich kontaktów z reprezentowanym środowiskiem oraz podniesienia ich kompetencji jako reprezentantów III sektora. Możemy sfinansować opinię prawną, organizację spotkania, przeprowadzenie szkolenia. O dwóch pierwszych zrealizowanych działaniach (i warunkach ubiegania się o środki na kolejne) można przeczytać tutaj >>.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza 34 organizacje. Natomiast aż 21 osób reprezentujących Federację lub jej członków zasiada w 17 gremiach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Wszyscy oni wykonują tę aktywność społecznie, a wszyscy w sektorze pozarządowym wymagamy od nich poczucia odpowiedzialności za więcej, niż tylko za własną organizację i jej sprawy. Dlatego będziemy rozwijać „sekretariat rzeczniczy” i wspierać budowanie merytorycznej, aktywnej i świadomej reprezentanci III sektora.