Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W piątek 8 maja 2020 roku odbyło się spotkanie Rady, w formie zdalnej.

Na agendzie omówienie m.in. aktualnej sytuacji organizacji pozarządowych w regionie w czasie pandemii, a także stanu zaawansowania prac w zakresie Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. Rada powróci także do tematu regrantingu, czyli wprowadzenia uproszczonej formy konkursowej na dotacje dla organizacji pozarządowych finansowane z budżetu województwa.

Następne spotkanie Rady zaplanowano na 29 maja br.

***

Spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

Spotkanie Rady odbyło się w dniu 5 maja 2020 roku, w formie zdalnej.

Rada udzieliła rekomendacji kandydatom: [1] Joannie Danickiej i Annie Świtoń do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2026, [2] Monice Krauze, Joannie Suchomskiej oraz Łukaszowi Broniszewskiemu do zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

Dyskutowano także o planie pracy na bieżący rok i całą kadencję. Standardem działania Rady jest przygotowanie założeń i  konsultacje corocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO oraz organizacja miejskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Cieszymy się, że przedstawiciele organizacji zabiegali o rozszerzenie agendy działań Rady o ambitniejsze zagadnienia, ważne dla sektora. W grupach roboczych podjęte zostaną kwestie wsparcia wolontariatu, klauzul społecznych jako narzędzia „tarczy antykryzysowej” dla NGO, możliwość zawierania z UMT wieloletnich umów na realizację zadań publicznych, a także powierzenie organizacjom przeprowadzenia miejskiego  Forum na zasadzie konkursu. Trzymamy kciuki! Członkowie Rady zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych tymi tematami. Kontakt jest również możliwy poprzez sekretariat rzeczniczy.

***