Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Sekretariat rzeczniczy tworzy zaplecze dla osób, które związane są z organizacjami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentują sektor pozarządowy w gremiach opiniodawczo-doradczych.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • potrzebna jest ekspertyza lub opinia prawna w dotyczącym NGO temacie, którym twoje gremium się aktualnie zajmuje,
 • w kontekście podejmowanych tematów chciałbyś zorganizować spotkanie np. z przedstawicielami grupy, której interesy reprezentujesz,
 • masz pomysł na działanie rzecznicze, szukasz konsultacji i wsparcia organizacyjnego,
 • chcesz poznać inne osoby zaangażowane w działania rzecznicze lub interesują Cię tematy, którymi aktualnie się zajmują
 • zamierzasz zaangażować się w działania rzecznicze lub zgłosić temat ważny dla III sektora,
 • oraz w każdej innej sprawie, w której potrzebujesz wsparcia.

BUDŻET RZECZNICZY

Jeśli chcesz, abyśmy sfinansowali twoje działanie rzecznicze zapoznaj się z dokumentami ([1] wniosek, [2] karta oceny wniosku, [3] sprawozdanie) i skontaktuj się z nami. Wniosek należy przesłać skanem, zaś oryginał dostarczyć do biura Federacji.

Dwa przykładowe działania zrealizowane w ramach budżetu rzeczniczego:

 1. opinia prawna w sprawie możliwości finansowania przez Samorząd Województwa, na podstawie ustawy o pożytku, opłat bankowych od kredytów lub pożyczek zaciąganych przez organizacje pozarządowe na realizację celów statutowych (tutaj),
 2. opinia prawna dotycząca ryczałtowego rozliczania przez PFRON kosztów pośrednich (tutaj).

Kontakt – Witold Jankowiak (T: +48 607 191 484, M: rzecznictwo@federacja-ngo.pl)