Aktualności

2024-03-27 Nowe doświadczenia w rzecznictwie interesów: mini raporty

Zbieramy nowe doświadczenia – wybrane zagadnienia, którymi zajmujemy się w naszej aktywności rzeczniczej staramy się podsumowywać w postaci mini-raportów. Na razie mamy cztery takie opracowania, ale to już dobry początek.

Pomysł tworzenia „mini raportów” wziął się z chęci podsumowywania aktywności rzeczniczej prowadzonej przez Federację. Dlaczego? Bo w rzecznictwie trudno jest określić co jest sukcesem tych działań. Przecież konkretne rozwiązania, czy ustalenia powstają w dłuższym procesie, w który zaangażowane jest wiele osób. Każda z nich wnosi do dyskusji czy konsultacji swoje zdanie, pośrednio lub bezpośrednio wpływa na wypracowane decyzje. Dlatego warto, choćby krótko, opisywać doświadczenia, przebieg prac, a przede wszystkim podkreślać co było ważne w procesie konsultacji, co okazało się efektywne dla tworzenia rozwiązań i przede wszystkim jaki jest wynik procesu konsultacji.

Dotychczas powstały cztery mini raporty – wszystkie dotyczą aktywności, w które zaangażowały się reprezentantki i reprezentanci organizacji pozarządowych skupieni w naszym Forum Dobrego Prawa. Każdy z raportów jest przygotowany w inny sposób - nie przyjęliśmy wzoru raportu, albo konkretnego wymaganego zakresu dla raportów. Przede wszystkim chodzi o to, by w prosty i przystępny sposób przybliżyć podsumowanie z konkretnego działania konsultacyjnego (rzeczniczego).

Raport "Usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów"
Raport podsumowuje kilka działań rzeczniczych na rzecz zmiany w rządowych programach adresowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia (grudzień 2023)
Pobierz


Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Dragacz do roku 2030
Raport streszcza przebieg i wyniki konsultacji, w tym zastosowanie gry partycypacyjnej
(wrzesień 2023)
Pobierz

Raport "Jakie zmiany są potrzebne w obszarze zdrowia psychicznego?"
Raport podsumowuje konsultacje wyników badania wśród osób chorujących psychicznie, ich rodzin i otoczenia oraz specjalistów z zakresu niezbędnych zmian w systemie wsparcia osób chorujących psychicznie
(lipiec 2023)
Pobierz

Raport "LSR? Nowy plan na działania mieszkańców w Brodnicy"
Raport opisuje wyniki przygotowania lokalnej strategii działania dla Lokalnej Grupy Działania w Brodnicy
(maj 2023)
Pobierz

Forum Dobrego Prawa to działająca przy Federacji grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje. 

  
Przygotowanie mini raportów jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.