Aktualności

2019-01-09 II edycja Szkoły Stanowienia Prawa – zapraszamy!

Po sukcesie I edycji Szkoły Stanowienia Prawa rozpoczynamy jej II edycję, w której uwzględniliśmy doświadczenia i propozycje dotychczasowych uczestniczek i uczestników Szkoły. W Szkole uczestniczyć mogą członkowie, wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane społecznie lub zawodowo z organizacjami pozarządowymi z naszego województwa.

Oprócz ważnych zagadnień poruszanych w trakcie Szkoły, jej niewątpliwą wartością jest możliwość wspólnego spotkania z osobami zaangażowanymi w działania III sektora, a także podejmowanie wspólnych działań przez uczestników.

Szkoła Stanowienia Prawa to pięć dwudniowych spotkań, których tematyka dotyczy zagadnień niezbędnych członkom organizacji w prowadzeniu działań na rzecz zmiany prawa, ale też w codziennych działaniach organizacji: tworzenie prawa, rzecznictwo interesów, skuteczne lobbowanie, dostęp do informacji publicznej, prowadzenie działań strażniczych, fact-checking oraz warsztat kompetencji miękkich (retoryka i erystyka w praktyce). Elementem programu jest także „warsztat wdrożeniowy”, czyli wspólne planowanie i realizowanie działań rzeczniczych na rzecz zmian prawnych i rozwiązań, które są ważne dla uczestników Szkoły.

Najważniejszym założeniem szkoły jest przekazywanie kompetencji i wiedzy, które „uczniowe” będą mogli wykorzystywać dla rozwijania działań rzeczniczych ważnych w ich codziennej pracy w III sektorze. Przykłady działań podjęte przez absolwentów pierwszej edycji, to m.in.: uproszczenia w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, rozszerzenie mechanizmu zachęty podatkowej na rzecz przekazywania darowizn organizacjom społecznym, urealnienie założeń konkursowych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa oraz możliwość renegocjacji wskaźników w konkursach PFRON.

Uczestnikom spotkań zapewniamy materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (obiady i kolację) oraz - dla chętnych - nocleg i zwrot kosztów dojazdu (miejsca spotkań zlokalizowane będą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Terminy poszczególnych spotkań ustalane są w porozumieniu z uczestnikami.

Na zgłoszenia udziału czekamy do 22 stycznia 2019 roku.


Co po Szkole?
 Absolwenci Szkoły staną się członkami Forum Dobrego Prawa, (więcej na temat Forum tutaj >>), które powołaliśmy w czerwcu 2018 i które rozumiemy jako zaplecze eksperckie dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim. Forum spotyka się raz w kwartale i zajmuje się działaniami rzeczniczymi służącymi zmianom w prawie. Warto być w tej grupie!

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", który Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”.