Aktualności

2015-04-25 Fundusze UE 2014-2020 – patrzymy, oceniamy, proponujemy

W marcu i kwietniu br. w każdym województwie odbywają się spotkania regionalne związane z monitorowaniem funduszy europejskich na lata 2014-2020. Inicjatorami tych wydarzeń są Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Od grudnia 2014 roku działa powołany przez OFOP i KPFOP zespół reprezentantów NGO, którzy monitorują planowanie i wydatkowanie funduszy UE. W zespole są przedstawiciele organizacji pozarządowych z 16 województw. Zespół po raz pierwszy spotkał się na roboczym, trzydniowym spotkaniu w Toruniu (pisaliśmy o tym >>>), a teraz jego członkowie, po pierwszych doświadczeniach województw z funduszami (jak wybory do komitetów monitorujących, dyskusja o wkładach własnych, konsultacje typów projektów w SzOOP itp.) organizują w całym kraju spotkania dyskusyjne wokół kwestii ważnych dla organizacji w wydatkowaniu środków unijnych.

Informacje i zdjęcia z wybranych spotkań: w Kielcach (tutaj >>>), w Lublinie (tutaj >>>), w Olsztynie (tutaj >>>), w Opolu (tutaj >>>), w Suwałkach (tutaj >>>), w Toruniu (tutaj >>>), w Zielonej Górze (tutaj >>>).

Doświadczenia i wyniki z monitoringu wraz z propozycjami zmian będą przekazywane do marszałków poszczególnych województw, jak i do instytucji koordynującej wydatkowanie unijnych funduszy w Polsce – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. O dalszych działaniach monitoringowych będziemy informować na bieżąco.