Aktualności

2014-12-12 Fundusze unijne pod lupą organizacji. Startuje monitoring funduszy

O szczegółach dostępności i wydatkowania funduszy UE na najbliższe lata wciąż niewiele wiemy. Mimo to, organizacje już teraz planują jak dbać o ich mądre wykorzystanie. Spotkaniem w Toruniu rozpoczął pracę pozarządowy ogólnopolski zespół monitorowania funduszy europejskich.

Unijne fundusze na lata 2014-2020 to nowe zasady ich wydatkowania w Polsce, nowe rozwiązania i przeniesienie wielu kompetencji i uprawnień do województw – organizacje pozarządowe chcą dokładnie przyglądać się nowym rozwiązaniom i weryfikować, czy środki wydawane są sensownie i czy służą rozwojowi społeczności lokalnych. W tym celu powstał zespół osób monitorujących fundusze, który tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z 16 województw.

Zespół po raz pierwszy spotkał się na roboczym, trzydniowym spotkaniu w Toruniu po to, aby wypracować zasady pracy i współpracy. Bo chociaż o szczegółach planowania, wydatkowania i kontroli funduszy wciąż niewiele wiadomo, a dokumenty opisujące te zasady są wciąż w fazie projektów, organizacje już teraz dyskutują co w funduszach jest naprawdę ważne i jakich kwestii powinny strzec.

Monitoring funduszy unijnych prowadzony będzie we wszystkich 16 województwach. Organizacje chcą badać dostępność do funduszy, jakość informacji o funduszach, zasady i kryteria konkursów, aktywność i rolę komitetów monitorujących, stosowanie zasady partnerstwa i wiele innych kwestii, które wiążą się z racjonalnym i partnerskim planowaniem rozwoju regionów. Po toruńskim spotkaniu dopracowane zostaną narzędzia monitoringu i rozpocznie się praca w regionach.

Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wspierana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Kilka zdjęć ze spotkania w Toruniu, 10-12 grudnia 2014 roku poniżej, a kolejne na naszym profilu na Facebooku.