Aktualności

2016-11-22 Wyniki II naboru gmin do projektu grantowego
Photo by Chris Cummings, freeimages.com

Drugi nabór gmin-uczestników zainteresowanych realizacją konsultacji społecznych w oparciu o przyznawany przez Federację i Fundację Stabilo zakończył się wyłonieniem 5 gmin – są wśród nich reprezentanci trzech z  czterech województw, w których realizujemy projekt „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Uczestnicy projektu przygotowują we współpracy z realizatorami projektu Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Na realizację tych Planów gminy-uczestnicy otrzymają granty (o założeniach i kolejnych etapach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” przeczytać można tutaj>>>).

Drugi nabór aplikacji odbywał się w październiku i listopadzie br. Dziesięcioosobowy zespół oceniający wyłonił 5 gmin do udziału w projekcie (w oparciu o  punktację opisaną w regulaminie rekrutacji i kartę oceny), spośród których trzy reprezentują województwo warmińsko-mazurskie, a po pozostałe dwie województwa pomorskie i zachodniopomorskie. Łącznie w projekcie uczestniczy teraz 18 gmin: 6 gmin z województwa zachodniopomorskiego, po 5 z województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz 2 gminy z województwa pomorskiego.

Lista gmin wyłonionych w II naborze do projektu >>>

A poniżej prezentujemy mapkę wskazującą wszystkie gminy-uczestników naszego projektu:

 

 

 

Projekt został wspólnie przygotowany i jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z  dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną. Projekt jest jednym z siedmiu projektów spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).