Aktualności

2019-05-07 Na lepszy koniec i na dobry początek. Rekomendacje NGO
Photos by Eran Becker, freeimages.com

Projekty odpowiadające na potrzeby społeczne, a nie tylko wpisujące się w szablony narzucone w konkursie. Regranting. Projekty rozliczane ryczałtowo. Zniesienie ograniczeń dla wnioskujących i likwidacja licznych barier w aplikowaniu. Uproszczenia w angażowaniu personelu, wybieraniu wykonawców i wypłacie środków – w 19 punktach zebraliśmy propozycje organizacji pozarządowych dotyczące zmian w funduszach europejskich.

Chyba nikt w sektorze pozarządowym nie liczy na większe zmiany w dostępności funduszy UE dla organizacji i na ułatwienia w realizacji projektów finansowanych z programów obowiązujących na lata 2014-2020. Tymczasem, od kilku miesięcy, bez szerszej dyskusji i współpracy z partnerami spoza administracji, powstają założenia wykorzystania unijnych środków po 2020 roku. Dlatego publikacja przygotowanego przy Federacji zestawienia postulatów i pomysłów zebranych od organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego trafia w specyficzny i ważny czas dla programowania funduszy. Może to pierwszy w Polsce oficjalny głos środowiska kilkudziesięciu organizacji w sprawie zmian w obecnej i przygotowania przyszłej perspektywy finansowej?

Zestawienie rekomendacji wypracowanych przez organizacje pozarządowe powstało dzięki spotkaniom, konsultacjom elektronicznym, ankiecie a nawet dwudniowemu warsztatowi, który poświęciliśmy analizie problemów systemu wdrażania funduszy i szukaniu rozwiązań. Zebraliśmy propozycje zmian dla kwestii przekrojowych, ale także dla zagadnień ważnych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pod koniec kwietnia br. materiał ten przekazaliśmy do każdej instytucji, która ma wpływ na kształt obowiązujących rozwiązań w dostępności funduszy i w realizacji projektów – do Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaproponowaliśmy każdej z tych instytucji naszą gotowość do rozmowy i włączenia się w planowanie korzystniejszych rozwiązań.

Rekomendacje zmian w systemie wdrażania funduszy UE (kwiecień 2019) >>