Aktualności

2019-03-01 O lepsze fundusze – konsultujemy propozycje NGO
Photo by lovu forever, freeimages.com

Czy uda się zmienić zasady wdrażania i dostępności funduszy UE w Polsce na bardziej przyjazne dla realizatorów projektów? Próbujemy! Po zebraniu propozycji od organizacji pozarządowych, po spotkaniu tematycznym i dwudniowym warsztacie wypracowany przez NGO zestaw rekomendacji zmian kierujemy do konsultacji społecznych.

Wśród zebranych propozycji i rozwiązań są zarówno kwestie przekrojowe, których adresatami są Komisja Europejska lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale także zagadnienia ważne dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Materiał powstał na podstawie doświadczeń i przemyśleń organizacji z naszego województwa.

W zestawieniu, które od dzisiaj dostępne jest do komentowania w systemie stacja-konsultacja.pl, pojawiły się propozycje zmian w zakresie wymagań konkursowych, procedur wyboru wykonawców, tworzenia mechanizmów regrantingu, odejścia od rozliczeń finansowych na rzecz rozliczeń przez rezultaty, uproszczeń w angażowaniu i rozliczaniu personelu i wiele innych. Propozycje dotyczą bieżącego okresu programowania funduszy unijnych (w większości przypadków ich wdrożenie jest nadal prawnie i organizacyjnie możliwe), ale także są rekomendacjami dla dostępności funduszy po 2020 roku.

Link do materiału i możliwości komentowania i dodawania opinii >>

Zestawienie powstało na bazie propozycji zebranych od organizacji pozarządowych w drodze ankiety i powiązanego z nim spotkania podsumowującego (październik 2018) zorganizowanych przez Federację, a także dwudniowego warsztatu dla organizacji pn. „Zmieniamy wytyczne i zasady dostępności fundusze UE” (listopad 2018), które zorganizował CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo” (Działanie 2.16 PO WER). Teraz wypracowany materiał zostanie dodatkowo skonsultowany ze środowiskiem pozarządowym, a po konsultacjach propozycje trafią do instytucji odpowiedzialnych za dostępność funduszy w Polsce, w tym także do Komisji Europejskiej.

Na uwagi, komentarze i propozycje czekamy do 18 marca br.