Aktualności

2017-03-10 Kolejny konkurs, inne zasady – szerszy dostęp do funduszy dla NGO
Photo by Philip A., freeimages.com

W kujawsko-pomorskim RPO ogłoszony został konkurs na projekty aktywnego włączenia społecznego (tzw. poddziałanie 9.2.1 RPO). Mogą w nim wziąć udział wnioskodawcy z całego regionu, a nie – jak było to dotychczas – wyłącznie wnioskodawcy wpisani na listy fiszek projektowych w ramach polityki terytorialnej (OSI/ORSG). Ogłoszenie konkursu to wynik m.in. skutecznych działań organizacji z regionu, które zabiegały o stworzenie szerszego dostępu do funduszy UE.

Część środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 wydatkowana jest w ramach tzw. polityki terytorialnej. W powiatach ziemskich i w trzech miastach na prawach powiatu (Grudziądz, Inowrocław, Włocławek) powstały strategie opisujące kierunki wydatkowania tych środków (tzw. obszary OSI/ORSG). System ubiegania się o te fundusze przewiduje, że chociaż wnioski o dofinansowanie projektów przyjmuje Urząd Marszałkowski, to projekty muszą najpierw zostać wpisane na listy fiszek projektowych w strategiach. Bez względu na to, czy chodzi o projekt inwestycyjny, czy projekt „miękki” z zakresu włączenia społecznego lub edukacji.

A co na to III sektor?

Rozwiązanie przyjęte w RPO było mocno dyskutowane i krytykowane w sektorze pozarządowym jako ograniczające dostęp do funduszy. Głos w tej sprawie kilkakrotnie zabierali pozarządowi członkowie Komitetu Monitorującego RPO związani z Federacją wskazując, że rozwiązanie ogranicza dostęp do funduszy i sztucznie wydłuża procedury naboru projektów. Natomiast Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego zweryfikowała zasady i możliwości włączenia organizacji na ww. listy fiszek we wszystkich powiatach i miastach (październik-listopad 2016). Wyniki weryfikacji pokazały, że wiele organizacji nie wie o takiej możliwości, a powiaty nierzadko nie mają możliwości włączenia kolejnych organizacji na listy projektowe lub nie wiedzą jak ten proces przeprowadzić.

Wyraźnym potwierdzeniem nieczytelności systemu były wyniki konkursów, w których część wniosków odpadała, bowiem nie była ujęta na listach fiszek. A jak wyliczył Urząd Marszałkowski – na wniosek członków Komitetu Monitorującego – w całym województwie wśród zgłoszonych 715 fiszek projektowych są tylko 22 fiszki złożone przez organizacje pozarządowe (z materiałem przygotowanym przez Urząd Marszałkowski dla Komitetu Monitorującego można zapoznać się tutaj >>>).

Konkurs poza polityką terytorialną
Na przełomie lutego i marca br. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w Poddziałaniu 9.2.1 RPO na projekty aktywnego włączenia społecznego realizowane m.in. przez CIS, KIS, WTZ, ZAZ. Konkurs ten jest pośrednim wyjściem z opisanej powyżej sytuacji – organizowany jest ze środków przeznaczonych na działania włączenia społecznego, ale „poza polityką terytorialną”, czyli nie obowiązuje w nim konieczność wcześniejszego wpisania projektu na listę fiszek projektowych w strategii ORSG/OSI. Nabór wniosków trwa do 14 kwietnia br.
Na podobnej zasadzie realizowany będzie w 2017 rok konkurs dotyczący edukacji (o planach konkursowych RPO pisaliśmy tutaj >>>).