Aktualności

2020-05-04 Jeszcze więcej planowania wspólnie z mieszkańcami

Trzy gminy - Grodziczno, Ostróda i Złocieniec - dołączyły do uczestników naszego przedsięwzięcia grantowego "Planowanie z mieszkańcami". Taki jest wynik rekrutacji, którą przeprowadziliśmy w kwietniu br. Rekrutacji specyficznej, bo bez możliwości bezpośredniego spotkania. Dzięki przyjęciu trzech gmin liczba uczestników projektu jest znacznie wyższa od założeń.

Przypomnijmy, że projekt „Planowanie z mieszkańcami” to przedsięwzięcie, w którym gminy przy wsparciu Federacji przygotowują indywidualne pomysły prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, dzięki którym konsultują z mieszkańcami stworzenie lub zmianę planów miejscowych lub studiów zagospodarowania gminy. A na realizację tych działań otrzymują od nas wsparcie finansowe w formie grantów na konsultacje [więcej o projekcie >>].

Działania projektu trwają już nieznacznie ponad rok - uczestniczą w nich 24 gminy z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W I kwartale 2020 roku postanowiliśmy zwiększyć liczbę uczestników i przeprowadziliśmy dodatkową rekrutację do udziału w projekcie. W wyniku tych działań liczba uczestników zwiększa się o trzy kolejne gminy, które zdecydowały się na prowadzenie ciekawych i rozbudowanych konsultacji społecznych: Grodziczno (woj. warmińsko-mazurskie), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie) i Złocieniec (woj. zachodniopomorskie).

Lista wszystkich gmin-uczestników projektu "Planowanie z mieszkańcami" >>>

Mapka wskazująca kto jest uczestnikiem projektu: