Aktualności

2021-02-09 Darowizny „pół na pół”?

A gdyby tak zmienić zasady rozliczania darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne na działalność organizacji pozarządowych? Wprowadzić rozwiązanie, w którym połowa kwoty darowizny przekazywana na cele społeczne zmniejszałaby wartość podatku do zapłacenia za dany rok? Skoro wpłaciłeś 200,00 zł darowizny na rachunek organizacji, to w rocznym zeznaniu podatkowym należny podatek zmniejszy się o 100,00 zł.

Grupa reprezentantek i reprezentantów NGO skupionych w Forum Dobrego Prawa przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przygotowała propozycję, która może zachęcić Polaków do filantropii i zwiększyć ich zaangażowanie w działania obywatelskie. Teraz materiał ten kierują do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Darowizny nie są w Polsce naturalną formą wspierania aktywności społecznej, a w powszechnym odbiorze jako filantropię postrzega się co najwyżej przekazywanie na rzecz organizacji o konkretnym statusie prawnym 1% zapłaconego podatku. Co zawiera propozycja pod hasłową nazwą "darowizny pół na pół"? Wprowadzenie rozwiązania w postaci ulgi podatkowej dla przekazujących darowiznę na realizację celów statutowych NGO. Każdy podatnik, który wpłaci na rachunek wybranej organizacji konkretną kwotę darowizny "odzyska" połowę tej sumy w ramach rozliczenia rocznego PIT. Ograniczeniem jest tutaj kwota odliczenia, które może rozliczyć, a jest nią wartość brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Inaczej mówiąc, wpłacenie dowolnej kwoty darowizny dla NGO podlega „zwrotowi” w połowie wpłaconej kwoty. Jeżeli przekażesz 100,00 zł dla NGO, połowę tej kwoty „pokryje” państwo, poprzez obniżenie o ową połowę podatku dochodowego.

Pomysł grupy związanej z Forum Dobrego Prawa zawiera analizę społecznych skutków wprowadzenia tego rozwiązania, a także propozycję zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uzasadnienie i skutki tych zmian. Opisany w materiale pomysł ma służyć rozwojowi III sektora, przyczyniać się do rozwinięcia postaw filantropijnych, a jednocześnie umacniać zaufanie do organizacji oraz do państwa.

Propozycja opisana jest w serwisie stacja-konsultacja.pl, gdzie można ją również komentować. Autorzy pomysłu tak zachęcają do udziału w konsultacjach: