Aktualności

2023-09-05 Bony rzecznicze: rozstrzygamy trzeci nabór

W trzecim naborze konkursu "Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie", w którym otrzymaliśmy dwie aplikacje od organizacji z województwa nie przyznaliśmy dotacji. Konkurs, w którym dotychczas przyznaliśmy pięć bonów, trwa nadal - kolejny termin naboru wniosków upływa 25 września 2023 roku.

Konkurs "Bony rzecznicze..." to nasz nowy pomysł na rozwijanie działań organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla sektora obywatelskiego. Inaczej mówiąc, konkurs ma pomóc podjąć i zrealizować wspólne działania rzecznicze organizacji pozarządowych z województwa. Dlatego działania finansowane z bonów mogą dotyczyć np. stworzenia petycji i zebrania pod nią podpisów, przygotowania i przeprowadzenia spotkania tematycznego w danej sprawie, organizacji spaceru badawczego w ramach konsultowania przestrzeni, pozyskania opinii prawnej lub ekspertyzy ważnej dla aktywności rzeczniczej, przygotowania projektu konkretnej procedury współpracy organizacje-samorząd, kosztów uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, kosztów rozesłania stanowiska do licznej grupy odbiorców itp. To wszystko formy działań rzeczniczych, które mają pomóc we wspólnym działaniu organizacji i/lub grupy osób aktywnych.  

Wyniki trzeciego naboru


W ostatni poniedziałek sierpnia br. upłynął trzeci termin naboru wniosków w konkursie. Tym razem otrzymaliśmy dwie aplikacje, które w wyniku przeprowdzonej oceny przez Komisję Oceny nie otrzymały wsparcia finansowego:

 

 
-----

Więcej informacji o konkursie:
O bony mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego oraz/lub osoby fizyczne. W przypadku osób fizycznych wnioski winny być składane przez zespoły złożone z co najmniej dwóch osób. Zależy nam, aby z bonów korzystały organizacje o różnym obszarze działania (organizacje działające lokalnie, powiatowo, regionalnie i ogólnopolsko), o różnym doświadczeniu i potencjale. Dlatego w trakcie konkursu oraz w trakcie realizacji działań finansowanych z bonów zapewniamy wsparcie opiekuna (wsparcie mentorskie). Aby skorzystać z pomocy wystarczy do nas zadzwonić (tel. 56 652 23 56) lub napisać granty@federacja-ngo.pl.

Ile środków dostępnych jest w konkursie?
Budżet konkursu wynosi 10.900,00 zł. W konkursie zostanie przyznanych minimum 7 bonów w wysokości do max. 1.400,00 zł każdy.

Do kiedy należy składać wnioski?
Konkurs ma charakter ciągły – w każdym miesiącu zbieramy wszystkie wnioski, które wpłyną do ostatniego poniedziałku tego miesiąca i kierujemy je do oceny. Najbliższy termin to poniedziałek, 25 września br.

Regulamin i informacje
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz formularz wniosku o bon. W przypadku pytań piszcie do nas na adres granty@federacja-ngo.pl lub dzwońcie pod nr 56 652 23 56.
Zapraszamy! 


Konkurs "Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie"
Regulamin konkursu wraz ze wzorem umowy o bon rzeczniczy (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .docx edytowalna) >>
     

  
Konkurs jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.