Aktualności

2019-03-28 Konsultacje w 30 gminach - wyniki rekrutacji do projektu

Po ponad 6-tygodniowej rekrutacji możemy ogłosić wyniki naboru gmin do projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami”, którego realizację Federacja rozpoczęła w styczniu 2019 roku. Uczestnikami projektu zostało 30 gmin z czterech województw objętych naszymi działaniami.

Przypomnijmy, że projekt „Planowanie z mieszkańcami” to przedsięwzięcie, w którym gminy przy wsparciu Federacji przygotowują indywidualne plany prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, czyli konsultują z mieszkańcami stworzenie lub zmianę planów miejscowych lub studiów zagospodarowania gminy. A na realizację tych działań otrzymują od nas wsparcie finansowe w formie grantów na konsultacje [więcej o projekcie >>].

Aby zachęcić gminy do prowadzenia ciekawych i efektywnych konsultacji w ramach projektu zorganizowaliśmy 16 spotkań informacyjnych, jak też – na zaproszenia gmin – odwiedziliśmy ponad 10 gmin na spotkaniach indywidualnych. W efekcie spotkaliśmy się z blisko 150 osobami z ponad 80 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego [więcej o spotkaniach >>]. Równolegle do spotkań trwał nabór aplikacji, od początku lutego do 15 marca br. [więcej o rekrutacji >>]. A w miniony wtorek nasz Zespół Ekspercki odpowiadający za merytoryczne prowadzenie projektu dokonał oceny aplikacji i wyłonił uczestników projektu weryfikując wymagania formalne, wymagania dostępowe i wymagania merytoryczne punktowane.

Spośród nadesłanych aplikacji do udziału w projekcie przyjęliśmy 30 gmin, wśród których jest 13 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, 7 z województwa pomorskiego, 3 z województwa warmińsko-mazurskiego i 7 z województwa zachodniopomorskiego. Na liście zrekrutowanych do udziału najwięcej jest gmin wiejskich (16), a dalej miejsko-wiejskich (7), ale są na niej także gminy miejskie (6) i jedno miasto na prawach powiatu.

Lista gmin wyłonionych do udziału w projekcie "Planowanie z mieszkańcami" >>>

A poniżej prezentujemy mapkę wskazującą wszystkie gminy wyłonione do udziału w projekcie: