Aktualności

2018-11-16 Zmienimy wytyczne realizacji projektów – na warsztacie!
Photo by Maxime Perron Caissy, freeimages.com

We wrześniu i październiku szukaliśmy propozycji zmian do systemu realizacji Kujawsko-Pomorskiego RPO poprzez internetowy formularz. Uzbieraliśmy ich naprawdę pokaźną listę. Teraz zapraszamy na spotkanie warsztatowe, które pozwoli omówić i doprecyzować zebrane propozycje i zaplanować ich wprowadzenie. Spotkanie organizuje CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

Najpierw przygotowaliśmy krótki, trzypunktowy formularz zgłoszenia problemów, które dotyczą realizacji, ale też ubiegania się o środki UE w województwie. Służył on zebraniu anonimowych wypowiedzi osób, które realizują lub starają się uzyskać środki UE. Zależało nam na szczerych wypowiedziach i nazwaniu realnych problemów, z którymi borykają się wnioskodawcy (więcej o tej akcji przeczytasz tutaj >>). Chcieliśmy pomóc Urzędowi Marszałkowskiemu naszego województwa w zdefiniowaniu faktycznych barier w procedurach funduszowych w regionie. Okazało się, że zebrany materiał dotyczy nie tylko naszego regionalnego RPO, ale także wytycznych obowiązujących na szczeblu ogólnopolskim, a nawet zasad dot. dostępności funduszy wprowadzanych przez Komisję Europejską.

I stąd wziął się pomysł na spotkanie warsztatowe „Zmieniamy wytyczne i zasady dostępności funduszy UE”, które odbędzie się 26-27 listopada br. w Toruniu. Na warsztatach, w oparciu o doświadczenia uczestników, szukać będziemy rozwiązań na wprowadzenie uproszczeń w funduszach, zwiększenie ich dostępności dla NGO i ułatwienia w rozliczeniach. Przedyskutujemy i wypracujemy propozycje zmian do ustawy wdrożeniowej funduszy, wytycznych o kwalifikowalności wydatków i zasad realizacji programów operacyjnych. Punktem wyjścia do tych ustaleń będą własne propozycje uczestników oraz propozycje zebrane od organizacji z regionu w trakcie ankietyzacji opisanej powyżej.

Photo by Alfonso Romero, freeimages.com

Organizatorem spotkania jest CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, które zapewnia podczas warsztatu miejsce, materiały i wyżywienia, a także – dla osób dojeżdżających na spotkanie spoza Torunia – zwrot kosztów dojazdu. Tutaj znajdują się formularz zgłoszeniowy i informacje organizacyjne o warsztacie >>. Zgłoszenia można nadsyłać do środy, 21 listopada br.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”, który Federacja realizuje w partnerstwie z CISTORem, Fundacją Stabilo i Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Dzięki temu, po warsztatach uczestnicy wspólnie z koordynatorem grupy warsztatowej (tzw. mentorem) doprecyzują i przekażą ostateczne ustalenia do instytucji odpowiedzialnych za dostępność funduszy – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A także do właściwych dyrekcji Komisji Europejskiej.