Aktualności

2018-06-30 Ze Szkoły Stanowienia Prawa mamy Forum Dobrego Prawa
Photo by Konstantinos Dafalias, freeimages.com

W czerwcu br. zakończyliśmy cykl edukacyjny „Szkoła Stanowienia Prawa”, w którym uczestniczyło 16 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu. Absolwenci Szkoły utworzyli Forum Dobrego Prawa, które zajmować się będzie monitorowanie przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie.

Od marca do czerwca uczestnicy Szkoły Stanowienia Prawa spotkali się na pięciu dwudniowych wyjazdowych sesjach, które dotyczyły m.in. wpływania na proces stanowienia prawa, rzecznictwa interesów, dostępu do informacji publicznej, działalności strażniczej, fact-checkingu i praw NGO we współpracy z mediami, negocjacji i mediacji, ochrony danych osobowych. Ważnym elementem Szkoły był także tzw. warsztat wdrożeniowy zorientowany na wspólne planowanie i realizowanie działań rzeczniczych na rzecz zmian prawnych i rozwiązań, które są ważne dla uczestników Szkoły. W trakcie warsztatów powstały łącznie 4 „plany działania” dot. tak różnych kwestii, jak zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie rozliczania darowizn, standaryzacji działań prowadzonych przez NGO w obszarze wolontariatu, zmiany Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 951) oraz wprowadzenie możliwości renegocjacji wskaźników w konkursach PFRON.

Działania rzecznicze zaplanowane przez uczestników Szkoły realizowane są po zakończeniu zajęć, a ich postępy weryfikowane podczas spotkań Forum Dobrego Prawa. Forum to forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy wzięli udział w zajęciach Szkoły i ma im pomagać w prowadzeniu działań rzeczniczych, wymienianiu się doświadczeniami i planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w województwie dla potrzeb udziału NGO w procesie stanowienia prawa. Pierwsze spotkanie Forum odbyło się 28 czerwca br. O tym co wyniknie z prac Forum będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www.

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", który Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”.