Aktualności

2019-09-20 Zapraszamy: Szkoła Stanowienia Prawa – po raz trzeci (i ostatni)

W województwie jest już ponad 30 osób z organizacji pozarządowych, które ukończyły Szkołę Stanowienia Prawa. W poprzedni weekend wręczyliśmy zaświadczenia ukończenia Szkoły absolwentom II edycji tego przedsięwzięcia. A już dzisiaj rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do III edycji Szkoły.

Absolwenci Szkoły tworzą Forum Dobrego Prawa – grupę osób, które chcą zajmować się sprawami ważnymi dla sektora pozarządowego i tworzyć eksperckie zaplecze organizacji pozarządowych w Kujawsko-Pomorskiem.

W Szkole uczestniczyć mogą członkowie, wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane społecznie lub zawodowo z organizacjami pozarządowymi z naszego województwa. Oprócz ważnych zagadnień poruszanych w trakcie Szkoły, jej niewątpliwą wartością jest możliwość wspólnego spotkania z osobami zaangażowanymi w działania III sektora, a także podejmowanie wspólnych działań przez uczestników.

Szkoła Stanowienia Prawa to pięć dwudniowych spotkań, których tematyka dotyczy zagadnień niezbędnych członkom organizacji w prowadzeniu działań na rzecz zmiany prawa, ale też w codziennych działaniach organizacji: tworzenie prawa, rzecznictwo interesów, dostęp do informacji publicznej, prowadzenie działań strażniczych, fact checking oraz warsztat kompetencji miękkich dot. wystąpień publicznych. Elementem programu jest także „warsztat wdrożeniowy”, czyli wspólne planowanie i realizowanie działań rzeczniczych na rzecz zmian prawnych i rozwiązań, które są ważne dla uczestników Szkoły.

Najważniejszym założeniem szkoły jest przekazywanie kompetencji i wiedzy, które „uczniowie” będą mogli wykorzystywać dla rozwijania działań rzeczniczych ważnych w ich codziennej pracy w III sektorze. Przykłady działań podjęte przez absolwentów dwóch dotychczasowych edycji Szkoły, to m.in.: uproszczenia w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wypracowanie nowych założeń konkursów „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, przeprowadzenie pilotażowego procesu konsultacji Programu Współpracy z NGO w Gminie Żnin, ułatwienie procesu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, rozszerzenie mechanizmu zachęty podatkowej na rzecz przekazywania darowizn organizacjom społecznym, urealnienie założeń konkursowych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa oraz możliwość renegocjacji wskaźników w konkursach PFRON.
Uczestnikom spotkań zapewniamy materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (obiady i kolację) oraz - dla chętnych - nocleg i zwrot kosztów dojazdu (miejsca spotkań zlokalizowane będą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Terminy poszczególnych spotkań ustalane są w porozumieniu z uczestnikami.
 

Obecny nabór zainteresowanych prowadzimy do ostatniej edycji Szkoły. A co po Szkole? Absolwenci Szkoły staną się członkami Forum Dobrego Prawa (więcej na temat Forum tutaj >>), które powołaliśmy w 2018 i które tworzymy jako zaplecze eksperckie dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim. Forum spotyka się raz w kwartale i zajmuje się działaniami rzeczniczymi służącymi zmianom w prawie. Warto być w tej grupie!

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", który Federacja realizuje z udziałem partnerów: CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w zakładce „Organizacje stanowią prawo”.