Aktualności

2012-06-27 XIII Forum NGO w Bydgoszczy – jak było

Blisko 200 uczestników, dyskusje w grupach, wyróżnienia dla organizacji certyfikowanych oraz rozstrzygnięcie konkursu „Wolontariat w akcji” – to główne elementy XIII FORUM NGO, które odbyło się w Bydgoszczy, we wtorek, 26 czerwca br.

W tym roku, realizatorem Forum po raz pierwszy była Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych. Doroczne spotkanie organizacji zorganizowane zostało w formule odmiennej niż  dotychczas. Przede wszystkim, na dwa miesiące przed Forum wybrane zostały – w drodze ankiety wśród organizacji – tematy spotkania. Dzięki temu możliwe było zaplanowanie trzech części Forum: grupowej, plenarnej i doradczej, do których tematy zgłoszone zostały przez organizacje z regionu.

Największy nacisk położyliśmy na dyskusję w grupach – uczestnicy czterech, realizowanych równolegle sesji dyskusyjnych omawiali kwestie, ważne w działalności organizacji – niebezpieczeństwie utraty niezależności organizacji, potrzeby i roli reprezentacji III sektora, problemów i zadań w kontaktach z administracją oraz wyzwań i pułapek profesjonalizacji ngo. Wszystkie ustalenia i postulaty wypracowane w trakcie dyskusji zostaną przesłane do uczestników Forum, instytucji publicznych i wszystkich samorządów w regionie.

Podczas sesji plenarnej ogłoszone zostały wyniki konkursu „Wolontariat w akcji” – nagrodzone zostały trzy organizacje, które prowadzą wyróżniające się formy wolontariatu. Forum było też okazją do wręczenia certyfikatów i statuetek „Organizacja sprawdzona”, które trafiły do siedmiu organizacji.

W trzeciej części zrealizowaliśmy spotkania ze specjalistami nt. realiów funkcjonowania podmiotów pozarządowych: wymogów księgowości i kontroli, sposobu rozliczania projektów oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych.

W najbliższych dniach napiszemy szeroko o laureatach konkursu „Wolontariat w akcji” i organizacjach wyróżnionych certyfikatem „Organizacja sprawdzona”, jak też opublikujemy wypracowane postulaty Forum.

     

Zdjęcia ze spotkania są dostępne TUTAJ (autor zdjęć: Marcel Woźniak - orbitorun.pl).


MATERIAŁY DO POBRANIA (sesja doradcza):
[A] Kontrola w NGO - jak się przygotować? [Piotr Rzepka]
- Prezentacja multimedialna
[B] Terminy w księgowości - czego nie wolno przeoczyć? [Danuta Malinowska]
- Prezentacja multimedialna
[C] Rozliczanie dotacji udzielanych przez samorząd organizacjom pozarządowym [Ewa Głodowska-Morawska, Marzenna Kryńska]
- Przykład sprawozdania
- Wskazówki do sprawozdania
- Prawidłowy opis faktury
[D] Aktualne źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych. [Łukasz Kaczorek]
- Prezentacja multimedialna
- Katalog funduszy dla organizacji pozarządowych